Üniversite İş Birliği

YDD – Üniversite İşbirliğinin ilk adımı : Başkent Üniversitesi ile İşbirliği

Yönetim danışmanlığı mesleğine olan ilginin yüksek öğrenim seviyesinde giderek artmasının uzunca bir süredir farkında olan YDD, Kasım 2017’de Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya gelerek lisans ve lisansüstü seviyelerde yönetim danışmanlığı derslerinin açılması konusunda görüş ve bilgi paylaştılar.

 

Bu doğrultuda 2018 yılı içinde YDD’li yönetim danışmanları ile akademisyenlerin ortak sunacağı, teori ve uygulamanın buluşacağı örnek yönetim danışmanlığı dersi açılmasına karar verildi.

 

Halen hazırlık çalışmaları sürmektedir.