Hakkımızda

 

Sanayi devrimi ile 18.yüzyılda ortaya çıkan “Yönetim” kavramı, yüzyıllar boyunca sosyolojik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli değişmiş ve yenilenmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler 90’lı yıllardan itibaren iş hayatımıza “Yeni Ekonomi” kavramını katmıştır.

Yeni ekonomi, teknolojik değişimin getirmiş olduğu ortamlar üzerinde geleneksel iş yapış modellerini bir kenara bırakıp daha önce denenmemiş modeller ile iş yapma fırsatını yaratmıştır. Yeni iş yapış modelleri ise, yönetsel, sosyo – ekonomik, finansal ve hukuksal alanlardaki dinamikleri hızla değiştirmektedir.

1991 yılında faaliyetlerine başlamış olan Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) paydaşları ile değişen yönetsel teori ve uygulamaları paylaşmak ve bu değişimin bir parçası olmasını sağlamak amacı ile kurulmuş, gönüllü çalışan ve meslek odaklı bir Sivil Toplum Örgütü’dür. Geçtiğimiz 26 yıllık süreçte gerçekleştirdiği projeler ile birçok kurum ve kuruluşa çözüm ortağı olmuştur.

Kurulduğu günden bugüne giderek artan üye sayısı ile sektörün en eski ve köklü meslek örgütü konumunda olan YDD, faaliyetleri ve iş ortaklıkları ile ülkemizdeki yönetim danışmanlarını ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir.

YDD, iş dünyası ile yönetim danışmanlarının buluşma noktası olarak başta üretime ve katma değere dayalı ekonominin geliştirilmesi olmak üzere, stratejilerin oluşturulması ve standartların belirlenmesi ile ilgili çalışmalarına hızla devam etmektedir.

VİZYON

 

Yönetim Danışmanlarının tüm kurum ve kuruluşların vazgeçilmez çözüm ortağı olmasını sağlamak.

 

MİSYON

 

Yerel değerler ve evrensel kavramlar çerçevesinde, tüm kurum ve kuruluşların daha iyi yönetilmelerine, daha etkin ve verimli falliyetlerde bulunmalarına ve sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunacak ortamları oluşturmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 

Toplumsal Yükümlülüklerimiz
Yasalara Uyma: Üyeler yürürlükteki yasalara uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
Temsil Etme: Üyeler YDD’ni yalnız yetkili oldukları durumlarda temsil etme hakkına sahiptirler.
Toplumun Korunması: Herhangi bir üyenin mesleğe aykırı ve uygunsuz hareket ettiğine YDD Kurulları tarafından hükmedildiği durumlarda, üye fiiline uygun yaptırım ile cezalandırılır.

 

HEDEFLER

  • Yönetim Danışmanlığı mesleğinin ulusal ve uluslararası etik kuralar çerçevesinde yapılanmasını ve denetlenmesi
  • Yönetim ve Yönetim Danışmanlığı alanlarında ulusal ve uluslararası standartların oluşturulması ve geliştirilmesi
  • Profesyonel yeterliliği yüksek ve uluslararası standartlarda hizmet veren Yönetim Danışmanı sayısının arttırılması
  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı kapsamında belirlenmiş olan Küresel Hedeflerin ulusal alanda uygulanmasına öncü olmak
  • Sektörlerde verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayacak çalışmalara ve danışmanlıklara öncülük etmek ve destek olmak.

 

AMACIMIZ

 

Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında olan Dünya’daki 10 büyük ekonomiden biri olmanın yolu sürdürülebilir büyümeden geçmektedir. Sürdürülebilir büyüme konusunda ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak Yönetim Danışmanları Derneği ( YDD) ‘nin en önemli Misyon’u dur.

 

İş modellerimizin yanı sıra, hızlı teknolojik gelişmeler ve değişimler, sosyal, bireysel ve çevresel alanlarda kendini gün geçtikçe daha fazla göstermektedir. Ülkemizde işgücü ve girişimcilik potansiyelini performansa dönüştürebilmek için kurum ve kuruluşların Yönetsel Bilgi ve Becerilerini hızla arttırması ve güncellemesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu değişim ve dönüşümün gerisinde kalanlar beklenmedik tehditlere karşı açık hale geleceklerdir.

 

Management Forum Türkiye – her yıl Yönetim Danışmanları Derneği ( YDD ) çatısı altında, başta dijital dönüşümün innovatif etkileri ve yönetsel değişim-dönüşüm konularında yerli / yabancı fikir liderlerini bir araya getiren bir organizasyondur.

 

Yönetim Kurulu

 

Mesleki Yükümlülüklerimiz

 

Bilgi Sahibi Olmak: Üyeler yürürlükteki Tüzük, Yönetim Sistemi Belgeleri ve Temel Mesleki Belgeler hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdürler. Üyeler uzmanlıkları içine giren alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmek ve mesleki ilke ve standartları iyileştirmek ve geliştirmek için her türlü gayreti göstermelidirler.

 

Öz Disiplin: Üyeler mesleğin öz disipline sahip niteliğinin bir ayrıcalık olduğunu kabul etmeli ve her üye bu ayrıcalığı korumak için gerekli sorumluluğu göstermelidir. Bu yüzden, her üye, diğer üyelerin meslek kurallarına uygunsuz davranışlarını derneğe rapor etmekle yükümlüdür.

Birlikte Çalışılan Diğer Danışmanlardan Doğan Yükümlülükler: Üyeler, kendi adlarına çalışan diğer yönetim danışmanlarının da yürürlükteki Temel Mesleki Belgeleri (TMB) iyi bildiklerinden ve mesleklerini buna göre uyguladıklarından emin olmalıdırlar.

 

Tanınma – İmaj: Üyeler meslek saygınlığını ve mesleğin toplumun yararına olma özelliğini koruyacak şekilde davranmakla ve öneri ve çalışmalarının kalitesini düşürecek fiil, davranış ve hareketlerden kaçınmakla yükümlüdürler. Üyeler mesleki konumlarının itibarını zedeleyici işlerde bulunamazlar.

Profesyonel Yükümlülüklerimiz

Yetkin Olma: YDD Üyesi sadece yetkin olduğu ve danışana verimli bir şekilde hizmet verebileceği işleri kabul eder. Üye, verdiği öneri, değerlendirme ve çözümlerin oluşumunda konuyla ilgili tüm bilgi ve deneyimlerin nesnel bir şekilde analiz edilmiş ve düşünülmüş olduğundan,  gerçekçi, uygulanabilir ve danışan tarafından açıklıkla anlaşılabilir olduğundan emin olmalıdır.

 

Tarafsızlık ve Dürüstlük: YDD Üyesi, danışanın çalışma ile ilgili beklentileri hakkında tam anlamıyla açıklayıcı ve dürüst tavsiyelerde bulunmakla yükümlüdür. Üye, gerekli açıklama ve uyarıları yapmadan, kısa vadede fayda sağlayacak fakat uzun vadede danışanı zarara uğratacak önerilerde bulunmamalıdır.

 

Gizlilik: Üye, danışanlarına ait tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

 

Bağımsızlık: YDD Üyesi, profesyonel sorumluluklarıyla tutarlı olmayan veya bir şekilde saygınlıklarını olumsuz etkileyecek durum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Üye, danışmanlık hizmetini verirken sadece kendi tarafsız bakış açıları ile danışanın çıkarlarını göz önüne alarak hareket etmekle yükümlüdür.

 

Ücret Düzenlemeleri ve Çıktılar: YDD Üyesi, işi kabul etmeden önce, danışan ile işin amacı, kapsamı, çalışma planı ve maliyetleri hakkında tam olarak anlayış birliğine varmakla yükümlüdür. Üye, dürüstlüğüne ve/veya sunduğu hizmetlerin kalitesine zarar verme potansiyeline sahip ücret düzenlemelerine girmemelidir.

 

Profesyonellik: YDD Üyesi, danışanlar, kamuoyu ve diğer üyelerle olan tüm ilişkilerinde tam anlamıyla profesyonel bir yaklaşımı korumakla yükümlüdür.

 

İş Geliştirme: YDD Üyesi, YDD’nin veya dernek üyelerinin profesyonel imajını zedeleyecek yöntemler kullanarak iş elde etmeye çalışamaz.

 

Uyuşmazlık: YDD Üyesi, uyuşmazlık potansiyeli olan iki veya daha fazla danışanla, bütün tarafları önceden bilgilendirmeden ve onaylarını almadan, aynı anda çalışmaktan kaçınmalıdır.

 

YDD Üyesi, profesyonel yargı ve değerlendirmelerini zayıflatacak veya bu şekilde algılanabilecek herhangi bir durumdan danışanı haberdar etmekle yükümlüdür.

Zeynep Tura
Zeynep Tura
Yönetim Kurulu Başkanı
baskan@ydd.org.tr
Sevgi Üstündağ
Sevgi Üstündağ
Genel Sekreter
genelsekreter@ydd.org.tr
Mustafa Kınacı
Mustafa Kınacı
Sayman
sayman@ydd.org.tr
Önder Kıratlılar
Önder Kıratlılar
Başkan Yardımcısı
İsmail Haznedar
İsmail Haznedar
Başkan Yardımcısı
Celal Seçkin
Celal Seçkin
YK Üyesi
Müge Balkış
Müge Balkış
YK Üyesi
M.Rıza Altuğ
M.Rıza Altuğ
YK Üyesi (y)
Gürkan Yıldırım
Gürkan Yıldırım
YK Üyesi (y)
Başak Kitapcı
Başak Kitapcı
YK Üyesi (y)
Cengiz Gökdeniz
Cengiz Gökdeniz
YK Üyesi (y)
Ömer Avcı
Ömer Avcı
YK Üyesi (y)
Denetim Kurulu Başkanı
Abdülkadir Erkan
Abdülkadir Erkan
Denetim Kurulu Üyesi
Fikret Özdemir
Fikret Özdemir

Denetim Kurulu Üyesi

Fahrettin Otluoğlu
Fahrettin Otluoğlu
Meslek Kurulu Başkanı
Sevim Çavdarlı
Sevim Çavdarlı
Meslek Kurulu Üyesi
Cengiz Gürleyik
Cengiz Gürleyik
Meslek Kurulu Üyesi

Her yıl iş dünyası, danışmanlar ve akademisyenleri bir araya getirerek işletmelerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeleri için teknoloji ve yönetim konularında gerçekleştirilen Management Forum Türkiye etkinliğinin organizasyonu için diğer paydaşlarla birlikte çalışan gruptur.

Grup Lideri: Önder Kıratlılar

 

Grup Üyeleri: Sevgi Üstündağ, İsmail Haznedar, Mustafa Kınacı, Cengiz Gökdeniz, Paydaşlar

YDD’nin tüm özel sektör, kamu sektörü ve akademik dünya ile olan temaslarını kuran, sürdüren ve YDD’yi ve üyelerini temsil etmek amacıyla etkinliklere, konferans ve seminerlere katılan, sunum yapan ve ilişkileri geliştiren çalışma grubudur.

 

Grup Lideri: Zeynep Tura

 

Grup Üyeleri: Sevgi Üstündağ, Rıza Altuğ, Başak Kitapcı, Gürkan Yıldırım, Cengiz Gökdeniz

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile yapılan anlaşma uyarınca Yönetim Danışmanlığı Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler,  (Seviye-6 ve Seviye-7) çalışmalarını, ICMCI süreçlerini ve ISO20700 standartları ile uyumlandırma çalışmalarını gerçekleştiren gruptur.

 

Grup Lideri: Zeynep Tura

 

Grup Üyeleri: Fahrettin Otluoğlu, Celal Seçkin, Rıza Altuğ

YDD’nin 1997 yılından beri düzenli olarak vermekte olduğu Temel Yönetim Danışmanlığı Teknikleri (Yönetim Danışmanlığı 101) eğitiminin yanısıra, mesleğe yeni başlayanlardan duayenlere kadar tüm danışmanların ihtiyaç duyduğu tüm mesleki gelişim programlarını hazırlayan ve organizasyonunu yapan çalışma grubudur.

 

Grup Lideri: Celal Seçkin

 

Grup Üyeleri: Zeynep Tura, Sevgi Üstündağ, Müge Balkış, Rıza Altuğ

YDD bünyesinde gerçekleştirilen Networking Geceleri, İş Dünyası ve Sanayi Dünyası buluşmaları, Teknoloji Buluşmaları gibi etkinlikleri organize eden çalışma grubudur.

 

Grup Lideri: Sevgi Üstündağ

 

Grup Üyeleri: Müge Balkış, Gürkan Yıldırım, Başak Kitapcı

YDD’nin en kıymetli varlığı olan üyeleri ile olan iletişimin sağlıklı sürdürülmesi, geliştirilmesi ve yeni üyelerin kazanılması için çalışmaktadır.

 

Grup Lideri: İsmail Haznedar

 

Grup Üyesi: Müge Balkış, Cengiz Gökdeniz

YDD’nin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bilginin düzenlenmesi, kayıt altına alınması, akademik nitelikli yayın haline getirilerek tüm paydaşlarla paylaşılmasını hedefleyen gruptur.

 

Grup Lideri: Cengiz Gökdeniz

 

Grup Üyesi: Sevim Çavdarlı, Rıza Altuğ

Türkiye Yönetim Danışmanları Dernekleri Platformu Üyeleri

Üyesi Olduğumuz Federasyon ve Kuruluşlar

 
 

YDD Tüzüğü’nü Görüntülemek için Tıklayınız.