Hakkımızda

1991 yılında faaliyetlerine başlamış olan Yönetim Danışmanları Derneği (YDD), uluslararası kabul gören metodolojiler, standartlar, kurallar ve uygulamalar odağında yönetim danışmanlığı mesleğinin Türkiye’de gelişmesine yardımcı olmak; yönetim danışmanlığı hizmetinin kalitesini yükseltmek, mesleğin saygınlığını ve tanınırlığını arttırmak amaçlarıyla kurulmuştur.

 

Kurulduğu günden bugüne giderek artan üye sayısı ile sektörün temsilcisi olan YDD, faaliyetleri ve iş ortaklıkları ile ülkemizdeki yönetim danışmanlarını ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir.

 

İş dünyası ile yönetim danışmanlarının buluşma noktası olan YDD, endüstride kaynak kullanımının iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve katma değer odaklı ekonomik gelişme başta olmak üzere, sektörlere yönelik stratejilerin oluşturulması ve standartların belirlenmesi ile ilgili çalışmalar da yapmaktadır.

 

2003 yılından itibaren ICMCI – Uluslararası Yönetim Danışmanları Dernekleri Konseyi’nin akredite üyesi olan YDD, yönetim danışmanlığının uluslararası profesyonel yetkinlik belgesi ve sertifikası olan CMC (Certified Management Consultant) belgesini vermeye yetkili tek kurumdur.

 

Son yıllarda yapılan atılımlarla, üyeleriyle olan ilişkilerin geliştirilmesi, danışanlar ve eko sisteminde yer alan paydaşları ile ilişkilerin geliştirilmesine hız verilmiştir.

 

2022 sonunda YDD Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Merkezi faaliyete geçecektir.

 

YDD olarak, önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımıza ve ülkemize değer katacak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

YDD Hakkımızda

VİZYON

 

Yönetim Danışmanlarının tüm kurum ve kuruluşların vazgeçilmez çözüm ortağı olmasını sağlamak.

 

MİSYON

 

Yerel değerler ve evrensel kavramlar çerçevesinde, tüm kurum ve kuruluşların daha iyi yönetilmelerine, daha etkin ve verimli falliyetlerde bulunmalarına ve sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunacak ortamları oluşturmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 

Toplumsal Yükümlülüklerimiz
Yasalara Uyma: Üyeler yürürlükteki yasalara uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
Temsil Etme: Üyeler YDD’ni yalnız yetkili oldukları durumlarda temsil etme hakkına sahiptirler.
Toplumun Korunması: Herhangi bir üyenin mesleğe aykırı ve uygunsuz hareket ettiğine YDD Kurulları tarafından hükmedildiği durumlarda, üye fiiline uygun yaptırım ile cezalandırılır.

 

HEDEFLER

  • Yönetim Danışmanlığı mesleğinin ulusal ve uluslararası etik kuralar çerçevesinde yapılanmasını ve denetlenmesi
  • Yönetim ve Yönetim Danışmanlığı alanlarında ulusal ve uluslararası standartların oluşturulması ve geliştirilmesi
  • Profesyonel yeterliliği yüksek ve uluslararası standartlarda hizmet veren Yönetim Danışmanı sayısının arttırılması
  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı kapsamında belirlenmiş olan Küresel Hedeflerin ulusal alanda uygulanmasına öncü olmak
  • Sektörlerde verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayacak çalışmalara ve danışmanlıklara öncülük etmek ve destek olmak.

AMACIMIZ

 

Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında olan Dünya’daki 10 büyük ekonomiden biri olmanın yolu sürdürülebilir büyümeden geçmektedir. Sürdürülebilir büyüme konusunda ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak Yönetim Danışmanları Derneği’nin ve üyelerinin en önemli misyonudur.

 

İş modellerimizin yanı sıra, hızlı teknolojik gelişmeler ve değişimler, sosyal, bireysel ve çevresel alanlarda kendini gün geçtikçe daha fazla göstermektedir. Ülkemizde işgücü ve girişimcilik potansiyelini performansa dönüştürebilmek için kurum ve kuruluşların Yönetsel bilgi ve becerilerini hızla arttırması ve güncellemesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu değişim ve dönüşümün gerisinde kalanlar beklenmedik tehditlere karşı açık hale geleceklerdir.

 

Management Forum Türkiye – Yönetim Danışmanları Derneği ( YDD ) çatısı altında, başta dijital dönüşümün innovatif etkileri ve yönetsel değişim-dönüşüm konularında yerli / yabancı fikir liderlerini bir araya getiren bir organizasyondur.

Mesleki Yükümlülüklerimiz

 

Bilgi Sahibi Olmak: Üyelerimiz, yürürlükteki Tüzük, Yönetim Sistemi Belgeleri ve Temel Mesleki Belgeler hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdürler. Üyeler uzmanlıkları içine giren alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmek ve mesleki ilke ve standartları iyileştirmek ve geliştirmek için her türlü gayreti göstermelidirler.

 

Öz Disiplin: Üyelerimiz, mesleğin öz disipline sahip niteliğinin bir ayrıcalık olduğunu kabul etmeli ve her üye bu ayrıcalığı korumak için gerekli sorumluluğu göstermelidir. Bu yüzden, her üye, diğer üyelerin meslek kurallarına uygunsuz davranışlarını derneğe rapor etmekle yükümlüdür.

Birlikte Çalışılan Diğer Danışmanlardan Doğan Yükümlülükler: Üyeler, kendi adlarına çalışan diğer yönetim danışmanlarının da yürürlükteki Temel Mesleki Belgeleri (TMB) iyi bildiklerinden ve mesleklerini buna göre uyguladıklarından emin olmalıdırlar.

 

Tanınma – İmaj: Üyelerimiz, meslek saygınlığını ve mesleğin toplumun yararına olma özelliğini koruyacak şekilde davranmakla ve öneri ve çalışmalarının kalitesini düşürecek fiil, davranış ve hareketlerden kaçınmakla yükümlüdürler. Üyeler mesleki konumlarının itibarını zedeleyici işlerde bulunamazlar.

Profesyonel Yükümlülüklerimiz

Yetkin Olma: YDD Üyesi sadece yetkin olduğu ve danışana verimli bir şekilde hizmet verebileceği işleri kabul eder. Üye, verdiği öneri, değerlendirme ve çözümlerin oluşumunda konuyla ilgili tüm bilgi ve deneyimlerin nesnel bir şekilde analiz edilmiş ve düşünülmüş olduğundan,  gerçekçi, uygulanabilir ve danışan tarafından açıklıkla anlaşılabilir olduğundan emin olmalıdır.

 

Tarafsızlık ve Dürüstlük: YDD Üyesi, danışanın çalışma ile ilgili beklentileri hakkında tam anlamıyla açıklayıcı ve dürüst tavsiyelerde bulunmakla yükümlüdür. Üye, gerekli açıklama ve uyarıları yapmadan, kısa vadede fayda sağlayacak fakat uzun vadede danışanı zarara uğratacak önerilerde bulunmamalıdır.

 

Gizlilik: Üye, danışanlarına ait tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

 

Bağımsızlık: YDD Üyesi, profesyonel sorumluluklarıyla tutarlı olmayan veya bir şekilde saygınlıklarını olumsuz etkileyecek durum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Üye, danışmanlık hizmetini verirken sadece kendi tarafsız bakış açıları ile danışanın çıkarlarını göz önüne alarak hareket etmekle yükümlüdür.

 

Ücret Düzenlemeleri ve Çıktılar: YDD Üyesi, işi kabul etmeden önce, danışan ile işin amacı, kapsamı, çalışma planı ve maliyetleri hakkında tam olarak anlayış birliğine varmakla yükümlüdür. Üye, dürüstlüğüne ve/veya sunduğu hizmetlerin kalitesine zarar verme potansiyeline sahip ücret düzenlemelerine girmemelidir.

 

Profesyonellik: YDD Üyesi, danışanlar, kamuoyu ve diğer üyelerle olan tüm ilişkilerinde tam anlamıyla profesyonel bir yaklaşımı korumakla yükümlüdür.

 

İş Geliştirme: YDD Üyesi, YDD’nin veya dernek üyelerinin profesyonel imajını zedeleyecek yöntemler kullanarak iş elde etmeye çalışamaz.

 

Uyuşmazlık: YDD Üyesi, uyuşmazlık potansiyeli olan iki veya daha fazla danışanla, bütün tarafları önceden bilgilendirmeden ve onaylarını almadan, aynı anda çalışmaktan kaçınmalıdır.

 

YDD Üyesi, profesyonel yargı ve değerlendirmelerini zayıflatacak veya bu şekilde algılanabilecek herhangi bir durumdan danışanı haberdar etmekle yükümlüdür.

Derneğimiz veya üyelerimiz ile ilgili şikayetleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın.

Zeynep Tura
Zeynep Tura
Yönetim Kurulu Başkanı
baskan@ydd.org.tr
Elvan Dede
Elvan Dede
Genel Sekreter
genelsekreter@ydd.org.tr
Mustafa Cenk Uludağ
Mustafa Cenk Uludağ
Sayman Üye
sayman@ydd.org.tr
Mustafa Kınacı
Mustafa Kınacı
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Emre Kaya
Ömer Emre Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi 
Seyfullah Atçı
Seyfullah Atçı
Yönetim Kurulu Üyesi 
Selami Sözer
Selami Sözer
Yönetim Kurulu Üyesi 
Erdem Kodal
Erdem Kodal
YK Üyesi (y)
İbrahim Akyüz
İbrahim Akyüz
YK Üyesi (y)
Müge Ören
Müge Ören
YK Üyesi (y)
İlker Özgüven
İlker Özgüven
YK Üyesi (y)
Mehmet Ergin
Mehmet Ergin
YK Üyesi (y)
Özlem Demir
Özlem Demir
Koordinatör
Ergün Gültekin
Ergün Gültekin
Meslek Kurulu Başkanı
Fahrettin Otluoğlu
Fahrettin Otluoğlu
Meslek Kurulu Üyesi
Mehmet Çoban
Mehmet Çoban
Meslek Kurulu Üyesi
Abdülkadir Erkan
Abdülkadir Erkan
Denetim Kurulu Başkanı
Cem Salihoğlu
Cem Salihoğlu
Denetim Kurulu Üyesi
Özge Toraman
Özge Toraman
Denetim Kurulu Üyesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile yapılan anlaşma uyarınca Yönetim Danışmanlığı Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler,  (Seviye-6 ve Seviye-7) çalışmalarını, ICMCI süreçlerini ve ISO20700 standartları ile uyumlandırma çalışmalarını, YDD Sınav ve Belgelendirme Merkezi faaliyetlerini gerçekleştiren komitedir.

 

Komite Başkanı: Zeynep Tura Kalın

 

Komite Üyeleri: Fahrettin Otluoğlu, Rıza Köknar, Müge Ören

YDD’nin tüm özel sektör, kamu sektörü ve akademik dünya ile olan temaslarını kuran, sürdüren ve YDD’yi ve üyelerini temsil etmek amacıyla etkinliklere, konferans ve seminerlere katılan, sunum yapan ve ilişkileri geliştiren çalışma grubudur.

 

Komite Başkanı: Zeynep Tura Kalın

 

Komite Üyeleri:

Komite  Başkanı: Mustafa Cenk Uludağ

 

Komite Üyeleri:

 

Komite Başkanı: Erkan İşçimen

 

Komite Üyeleri:

YDD bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikleri organize eden komitedir.

 

Komite Başkanı: Ömer Emre Kaya

 

Komite Üyeleri:

Komite Başkanı: İlker Özgüven

 

Komite Üyeleri:

Tüm danışmanların ihtiyaç duyduğu mesleki gelişim programlarını hazırlayan komitedir.

 

Komite Başkanı: İbrahim Akyüz

 

Komite Üyeleri:

YDD’nin en kıymetli varlığı olan üyeleri ile olan iletişimin sağlıklı sürdürülmesi, geliştirilmesi ve yeni üyelerin kazanılması için çalışmaktadır.

 

Komite Başkanı: Elvan Dede

 

Komite Üyeleri:

Komite Başkanı:  Mustafa Cenk Uludağ

 

Komite Üyeleri:

Türkiye Yönetim Danışmanları Dernekleri Platformu Üyeleri

Üyesi Olduğumuz Federasyon ve Kuruluşlar

 
 

YDD Tüzüğü’nü Görüntülemek için Tıklayınız.