BORGİP – Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi

31 Ekim 2017 günü, TÜSİAD ile TÜRKONFED’in hayata geçirdiği Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nin (BORGİP) pilot uygulamasına ilişkin sonuçlar ve KOBİ’lere yönelik destek mekanizmaları içeren platform, TÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

 

Pilot çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığı, bölge Kalkınma Ajansları ve TÜRKONFED’in bölgesel federasyonlarının iş birliğiyle belirlenen bölge illerinde 1000’e yakın firma tespit edildi. Söz konusu firmaların sayısı sektör, il, ciro, çalışan sayısı gibi kırılımlar üzerinden 100’e indirildi.

Seçilen 100 firmaya YDD – Yönetim Danışmanları Derneği işbirliği ile profesyonel yönetim danışmanları tarafından yüz yüze temel ihtiyaç ve durum tespitleri analizi yapıldı.

 

Değerlendirmeler sonucunda 20 firma, pilot mentorluk uygulamasına dahil edildi. EMCC Türkiye ile oluşturulan mentorluk sistemi kapsamında söz konusu 20 firma mentorlarla eşleştirildi.

 

YDD Üyesi Danışman arkadaşlarımızdan projede değerlendirici olarak seçilenler oldu.

 

YDD üyesi danışman arkadaşlarımızdan aynı zamanda 2017- 2018 dönemi yönetim kurulu üyemiz Handan G Yargan, 2015 Temmuz ayında projenin Elazığ ve Diyarbakır illerindeki pilot şirketlerinden 16 adet KOBİ’yi ziyaret etti. Elazığ’da mentör eşleştirmesi için değerlendirmeye aldığı ÖZSALÇA – Beytullah Özdemir’in firması BORGİP projesi kapsamında en başarılı iki projeden biri oldu. DİMES Grup’un Mentorluğunu yapatığı ÖZSALÇA geçen iki yıl içinde Elazığ ve çevresinde gerek kendi pazar payını gerekse Mentoru olan Dimes Grubun pazar payının arttırılmasında çok başarılı oldu. Basın toplantısına projede en başarılı olan iki şirket ÖZSALÇA mentoru DİMES ile Doğan ATEŞ Elektrik ise mentörü PROSİST ile katıldı.

 

BORGİP Projesi dahilinde KOBİ’lere yönelik, “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” ve “Büyüyen KOBİ’ler” başlıklı seminerler de verildi. Bu kapsamda, Elâzığ ve Mersin’den 500 iş insanına temel finansman, satış ve pazarlama ve kurumsallaşma, Malatya, Hatay ve Mersin’den 450 iş insanına teknoloji ve dijitalleşme seminerleri verildi.

 

 

Hızlı ve kârlı büyümenin yolları için “6 Adım Semineri”

BORGİP kapsamında, az gelişmiş bölgelerde imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentorluk desteği sunuluyor. Mentorluktan yararlanmak istenen firmalara, Actioncoach desteği ile “6 Adım Semineri” ile hızlı ve kârlı büyümenin yolları anlatılıyor.

Birebir görüşmeler sonucunda uygun firmalar seçiliyor ve seçilen firmalarla üç günlük KOBİ Patronlar Kulübü toplantıları yapılıyor. Firmalar, TÜSİAD ya da TÜRKONFED üyesi mentorlarla eşleştirilerek yönetim becerileri alanında mentorluk alma fırsatına erişiyor. Arzu eden firmalar, daha kapsamlı olarak BORGİP İş Geliştirme Mentorları Ağı’ndan da faydalanabiliyorlar.

 

 

BORGİP, az gelişmiş bölgelerde imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentorluk desteği sunuyor. TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile Türkiye’nin, öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen proje, uzun vadede Türkiye’deki tüm KOBİ’lere odaklanacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik

BORGİP platformunun tanıtıldığı basın toplantısında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şunları söyledi: “Bölgesel teşvik paketleri, bölgesel politikalar açısından olumludur ancak geliştirilmesi gerekir. Az gelişmiş bölgelerimizde; yerel firmaların büyümesine odaklanacak kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi, yerel kaynakların güçlendirilmesi, merkezi ve yerel tüm aktörlerin dahil olduğu bir yönetişim anlayışının daha fazla benimsenmesi gerekiyor. Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi, kısaca ‘BORGİP’ bu yeni yaklaşımın çıktısıdır ve tam bir Türkiye projesidir.

 

Rekabet gücü yüksek, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek için, hiç şüphesiz ki, demokrasi, insan hakları, laiklik, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler, bilimsel temelli bir eğitim sistemi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda hızla ilerlemeliyiz. Aksi takdirde yapılan yatırımlar veya sağlanan teşvikler, maalesef bizi bu hedefe ulaştırmakta yetersiz kalacaktır.”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise şu görüşleri paylaştı: “Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmanın yolu, ülke ekonomisinin lokomotif olan KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırmaktan geçiyor. BORGİP ile verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ’lerin küresel rekabet gücünü artırma hedefiyle yola çıktık. BORGİP, bugün itibarıyla Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin ve orta gelir tuzağından çıkışının anahtarı niteliğindedir.

 

KOBİ’lerimizin Türkiye’nin büyümesinde çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlamda da bunun sadece bölgesel bir proje olmasının dışında tüm Türkiye’yi kucaklayan bir proje olması için çaba gösteriyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BORGİP, bir Türkiye projesidir.”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu
 BORGİP bir Türkiye projesi

TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk

TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, BORGİP projesine ilişkin şunları söyledi: “BORGİP, özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması amacıyla, o bölgelerdeki yerel iş insanlarının ve şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir. Başarı hikayeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur.

 

BORGİP ile hedeflenen, KOBİ’lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktır.”

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ise konuşmasında şunları paylaştı: “KOBİ’lere verdiğimiz desteği finansmanla sınırlı tutmuyor, daha geniş yelpazede ele alıyoruz. Bölgede sanayinin büyümesine, yatırımların artmasına ve iş ortamının gelişmesine önemli katkıda bulunacak BORGİP projesinin, illerimizin gelişmişlik seviyesini de ülke çapında birbirine yaklaştıracağını umuyoruz. BORGİP’in ana destekçisi olarak, bu projenin bir parçası olmaktan gururluyuz.

 

Proje kapsamında verilecek finans ve finans dışı bütün destekler, bölgedeki KOBİ’lerin finansmana ve bankacılık ürünlerine erişimini kolaylaştıracak. Projenin gerçekçi ve kalıcı çözümlere ulaşmak için bölgedeki tüm KOBİ’lere ve girişimcilere sürdürülebilir fırsatlar sunacağına eminiz. Bu nedenle, BORGİP’in hayata geçtiği illerden başlayarak Türkiye çapına yayılmasını diliyoruz” dedi.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran:
Türkiye çapına yayılmasını diliyoruz