Dijital Dönüşüm ve Sınırsız Sektörler

Dijital dönüşüm geleneksel sanayi sınırlamalarının temelini sarsıp yeniden yapılanmayı gündeme getiriyor. Yarının ekosistemlerinde saldırı ve savunma taktikleri geliştirebilmek için ne yapmak gerekir?

 

Gelecek on yılda, iş dünyasının giderek yokolan sınırlarında iş yapmayı öğrenmek, rekabetçi olmak isteyen işletmeler için vazgeçilmez olacak.

 

İş dünyası sürekli olarak dijital teknolojiler tarafından yeniden tanımlanıyor. Büyük ölçekte birbirine bağlanmış işlerin oluşturacağı yeni ekosistemler, işletmelerin müşterilerine nasıl hizmet sunduklarını ve insan ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını belirleyecek. Yeni ekosistemler, geleneksel sanayiler arası sınırlamaları ortadan kaldırırken işletmeleri sürdürülebilir ortaklıklar ve değer zincirlerinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye zorlayacak.

 

McKinsey tarafından gerçekleştirilen bu Podcast’de, McKinsey’nin kıdemli ortakları Venkat Atluri and Miklos Dietz McKinsey Publishing’den David Schwartz ile sınırsız sektörlern oluşan bir dünyada işlerin nasıl evrileceğini tartışıyor.