Global Compact

Birleşmiş Milletler Global Compact Anlaşması

Global Compact, dünyanın en yaygın sürdürülebilir kurumsal yönetim girişimidir.

Global Compact, tüm kuruluşların strateji ve operasyonlarını yeniden düzenleyerek insan haklarını gözeten, işçi haklarını koruyan, çevrenin korunmasına önem veren ve yolsuzluk karşıtı tutumu benimsemiş düzeni hedefleyen bir çağrıdır.

YDD, 2008 yılında imzalayarak katıldığı United Nations Global Compact’ın ilkelerine uymayı sürdürmektedir.

YDD Global Compact bağlılığına ek olarak 2017 yılı sonundan itibaren UNDP Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler stratejik planını desteklemektedir.

Ocak 2016’da yürülüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar UNDP politikası ve finansmanına rehberlik edecektir. Birleşmiş Milletler’in öncü kalkınma ajansı olarak UNDP, 170’ten fazla ülke ve bölgede çalışmaları vasıtasıyla hedeflerin uygulamaya konulması için eşsiz konumdadır.