KOBİ Danışmanlığı Eğitimi

KOBİ DANIŞMANI EĞİTİMİ [SINAV HAZIRLIK]

 

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan KOBİ Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

 

Sınava girmek için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Konu ile ilgili detay bilgiye Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Sayfasından (https://www.myk.gov.tr/) ve Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Web Sayfasından (https://sausem.sakarya.edu.tr/) alabilirsiniz. Halen KOBİ Danışmanı olarak çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı planlayan herkes, mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir.

 

EĞİTİM AMACI ve PROGRAMI

Eğitim ile amacımız sınava hazırlık oluşturarak teorik ve uygulama ile ilgili deneyimleri paylaşmaktır. KOBİ danışmanlığı eğitimleri, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleşmektedir. Eğitimcilerimizin hazırladığı ders anlatımları ve PDF formatında eğitim içerikleri katılımcılar ile paylaşılır. Eğitimin genel yapısı aşağıdaki gibidir;

 • Sınavın genel yapısı ve içeriği,
 • Teorik sınav alanlarına ilişkin bilgiler,
 • Performans sınav alanlarına ilişkin bilgiler,
 • Uygulama örnekleri

 

GENEL BİLGİ

 • Eğitmenler: Akredite KOBİ Danışmanı ve Akredite Yönetim Danışmanı (CMC-Certified Management Consultant) 2 eğitmen tarafından verilmektedir.
 • Katılım Belgesi Onayı: Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) Onaylı Belge
 • Eğitim Süresi: 2 Gün, Toplam 12 Saat
 • İçerik: 13UMS0338-6 Kobi Danışmanlığı Mesleki Yeterliliği dikkate alınarak tasarlanmıştır eğitim programı teorik ve uygulama pratikleri içerir.

 

PROGRAM

1.Gün: Taktiksel Eğitim: KOBİ Danışmanlığı Sınavı soruları ve sürece ilişkin bilgiler odağında teorik çalışma.

2.Gün: Uygulama Eğitimi: İşletme yönetimi, insan kaynakları, finans, üretim ve pazarlama alanlarında vaka örneklerinin incelenmesi.

 

PROGRAM

30 Kasım – 1 Aralık Cumartesi-Pazar

9:00 – 17:30

 

 

İÇERİK

 • İş Güvenliği
 • İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık
 • KOBİ Değerlendirme ve Hizmet Süreçleri
  • İşletme Yönetimi
  • Finans
  • İnsan Kaynakları
  • Üretim
  • Pazarlama ve Satış

 

KİMLER KATILMALI

 • KOBİ danışmanı olmak isteyen danışmanlar,
 • Danışmanlık hizmetleri sağlayanlar ve bu hizmetlerine yeni alanlar eklemek isteyenler,
 • Girişimciler,
 • Eğitim biriminde çalışan yöneticiler ve çalışanlar,
 • Kendini danışmanlık alanında uzmanlaştırmak isteyenler.

 

EĞİTİM ÇIKTISI

 • KOBİ danışmanlığı eğitimi sonrası katılımcılara YDD onaylı katılım belgesi verilir.
 • Eğitimcilerimizin hazırladığı ders anlatımları ve PDF formatında eğitim içerikleri katılımcılar ile paylaşılır.

 

ÜCRETLENDİRME

Eğitim Ücreti: 900.- TL + KDV

 

KONTENJAN

Eğitim en az 6, en fazla 12 kişilik sınıflarda gerçekleştirilir.

 

EĞİTMENLER

İsmail Haznedar, CMC, YDD YK Üyesi

Bülent Fidan, SMMM, Akredite KOBİ Danışmanı

 

 

 

 

SINAV HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

KOBİ Danışmanlığı Nedir?

KOBİ Danışmanı (Seviye 6), ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

 

SINAV İÇERİĞİ

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir.

 

Teorik Sınav Konuları

 • A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim (20 soru) Bakınız
 • A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık (25 soru)
 • A3/T1-T2-T3-T4-T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
  • A3/T1 İşletme Yönetimi (30 soru)
   • Temel İşletme Kavramları,
   • İşletme Stratejileri,
   • Stratejik Yönetim,
   • İşletme Analizi vb.
  • A3/T2 Finans (20 soru)
   • Finansal Yönetim Kavramları,
   • Bütçe,
   • Finansal Tablolar,
   • Finansal Ve Ekonomik Analiz,
   • Yönetim Muhasebesi vb.
  • A3/T3 İnsan Kaynakları (20 soru)
   • İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramları,
   • İstihdam Ve Çalışma Yönetimi,
   • Ücret,
   • Performans Yönetimi, vb.
  • A3/T4 Pazarlama ve Satış (20 soru)
   • Pazarlama Stratejileri,
   • Satış ve Satış Yönetimi
   • Müşteri Memnuniyeti
   • Pazarlama Araştırması Yöntemleri/Teknikleri Vb.
  • A3/T5 Üretim (20 soru)
   • Üretim Yönetimi Kavramları,
   • Süreç Yönetimi,
   • Kalite Yönetimi,
   • Lojistik Ve Tedarik Yönetimi vb.
  • Toplam 155 Soru

 

Performans Sınav Konuları

 • A3/P1 İşletme Yönetimi
 • A3/P2 Finans
 • A3/P3 İnsan Kaynakları
 • A3/P4 Pazarlama ve Satış
 • A3/P5 Üretim

Alanlarında, örnek olaya dayalı uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

KOBİ Danışmanı Seviye 6 MYK Belgesini Aldığınız Takdirde Kazanımlarınız;

 • Eğitim, öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan KOBİ Danışmanı Seviye 6 sınavına yönelik bir eğitim olduğu için, KOBİ Danışmanı Seviye-6 Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılan sınava yönelik bir hazırlık eğitimidir.
 • Diğer yandan, KOBİ Danışmanlığı Eğitimi sonrasında aday gireceği KOBİ Danışmanı Seviye – 6 sınavı sonrasında alacağı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliği kazanacaktır.
 • Aday, KOBİ Danışmanı Seviye – 6 MYK, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile İSG ve çevre güvenliğini sağlamak, iş organizasyonu ve süreç takibi, iş programı yapmak, çalışma ortamını düzenlemek, hizmet teklifi hazırlamak, hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak, mali prosedürleri yürütmek, hizmet kalitesini geliştirmek, verilen hizmetleri izlemek, öz değerlendirme yapmak, müşteri ilişkilerini yürütmek, müşteri portföyü oluşturmak, verdiği hizmetleri tanıtmak, hizmet öncesi hazırlık yapmak.
 • KOBİ ile görüşme sürecini planlamak, KOBİ ile görüşmeyi gerçekleştirmek, KOBİ ile prensip anlaşması hazırlamak, KOBİ’nin mevcut durumunu değerlendirmek, KOBİ’nin faaliyet yapısını analiz etmek, KOBİ’nin mali yapısını analiz etmek, KOBİ’nin İK yapısını analiz etmek, KOBİ’nin pazarlama faaliyetlerini analiz etmek, KOBİ’nin üretim (mal/hizmet) faaliyetlerini analiz etme, KOBİ’nin dış çevre analizini yapmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek gibi konularda yetkinlik kazanacak ve bu yetkinliğini Uluslararası Geçerliliğe sahip MYK, KOBİ Danışmanı Seviye – 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ispatlayarak sektörde avantaj ve diğer KOBİ Danışmanlarının önüne geçme fırsatı yakalayacaktır.
KOBİ Danışmanı Sınavı Eğitimi