Kurumsal Girişim ve Inovasyon

Kurumsal Girişim ve Inovasyon

 

Kurumsal Girişim, kurum içinden veya dışından bir fikri/projesi olan, girişimcilik yeteneği yüksek çalışanların, kendi projelerini geliştirmelerine kurumun desteği ile kontrollü ve güvenilir bir oluşum içinde olanak sağlayan bakış açısı olarak dünyada ve Türkiye’de kurumsal şirketlerin sürdürülebilir büyümedeki yükselen stratejisi haline gelmiştir.

 

Tüm organizasyonların yaşam ömrüne baktığınızda doğar, büyür, olgunluk aşamasına ulaşır, sonra küçülür ve ölür. Büyümeyi ve karlılığı uzun vadede sağlamak için sürekli yenilikler yapmak, yeni ürünler/hizmetler veya yeni pazarlar oluşturmak gerekmektedir. Kurumsal Girişim, bir fikri/projesi olan, girişimcilik yeteneği yüksek çalışanların veya projesi ile yol almakta olan girişimci adaylarının, kendi projelerini geliştirmelerine kontrollü ve güvenilir bir oluşum içinde olanak sağlayan bakış açısı ile bir kurum kültürü oluşturmayı ifade etmektedir.

 

Bu gelişim kurum içerisinden gelip desteklenirse sahiplenmek ve aidiyet yükseliyor, kurumun sürekliliği artıyor. Aynı zamanda dışarıdaki gelişmelere kurum bakış açısı ile açık oluyor, zenginleşiyor ve gelişiyor.

 

Bu eğitimin amacı, kurumların girişim ekosistemini tanımalarını sağlamak, şirket içerisinde daha kaliteli çıktıları sağlayacak başarılı bir kurumsal girişim ortamını sağlamak için gerekli şartları paylaşmak, ekosistemdeki girişim fırsatlarını değerlendirmeleri için bakış açısı kazandırmak, konu ile ilgili iyi örnek uygulamalarını paylaşarak konu hakkında farkındalık sağlamaktır.

 

Sağlayacağı Faydalar

 • Kurumsal girişim alanında farkındalık sağlayacak,
 • Girişim Ekosistemi hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Süreçler ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi edinecek,
 • İyi örnek uygulamaları ve vaka çalışmaları ile bilgilenecek,
 • Girişim Hareketi Kurumsal Girişim programı kapsamında bu alana ilk adımı atmış olacaksınız.

Kimler Katılmalı

 • Şirket Üst Düzey Yöneticileri
 • Marka, ürün/iş geliştirme, Ar-Ge ve strateji yöneticileri/ uzmanları
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri
 • Girişimci yetenekleri yüksek tüm çalışanlar​
 • Girişimciler / Kurumiçi Girişimciler
 • Kuluçkalar ve Hızlandırma Programı Paydaşları
 • Kurumsal Girişim Eğitmenleri ve Adayları

 

Program Akışı

09:00 – 10:30 Genel Çerçeve

 • Girişim Ekosistemi Tanıtımı
 • Oyuncular ve Rolleri
 • Girişimcilik Süreci

10:30 – 10:45  Ara

10:45 – 12:00 Kurumsal Girişim Nedir?

 • Kurumiçi Girişim’in Tarihi, Kavramı ve Boyutları
 • Kurumsal Girişimcilik kültürü ve ortamı nasıl yaratılır?
 • Hangi şirketler, iç girişimciliği nasıl uyguluyor?

Gelişime Katkısı

 • İş modellemesi ve çalışmada yeri
 • İş sonuçlarına etkisi
 • Çalışan bağlılığı, sahiplenme ve aidiyete etkisi

12:00 – 13:00 Öğle Arası

13:00 – 14:15 Program Tasarımı ve Uygulama Süreçleri

 • Programın Adımları
 • Kurumsal İnovasyon Süreci
 • Nasıl Tasarlanır ve Uygulanır
 • İletişim Planı ve Stratejisi

14:15 – 14:30 Ara

14:30 – 16:00  Örnek Uygulamalar

 • İnovatif Liderlik Stratejileri
 • Startup ile iş birliği süreçleri

 

Yer: 

Eğitmen:

 

Katılım Ücreti:  

 

Kayıt için:  genelsekreter@ydd.org.tr     GSM: 0530-694 5649

Katılım ücretine  öğle yemeği ve  eğitim materyali  dahildir.