Management Forum Turkey 2018

Sürdürülebilir ve yenilikçi kalkınma konuları Management Forum Türkiye’de ele alındı

 

Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin KOBİ’lere yönelik sürdürülebilir yapılar oluşturmasına yönelik çalışmaların paylaşıldığı Management Forum Turkey’de konuşan YDD Başkanı Zeynep Tura, “İşletmelere verilen desteklerin, hibelerin nasıl kullanıldığını takip edecek bir sistem yok. Böyle bir mekanizma oluşturulmalı. Sayısal olarak baktığımızda verilen her 100 hibeden yaklaşık 5 tanesi faydalı olarak geri dönüyor. Bu oranın mutlaka artırılması gerekiyor” dedi.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren etkinlik “Yönetimde Yenilikçilik ve Değişim” sloganıyla gerçekleşti. Forumda, Türkiye’de üretime dayalı ekonomiye geçişte KOBİ’lerin yeri ve KOBİ’lerin gelişen ve sürdürülebilir yapılar kurmaları için yönetimden finansman unsurlarına kadar her alanda yapmaları gereken değişimler masaya yatırıldı.

 

“GEÇMİŞE DEĞİL İLERİYE BAKTIĞIMIZDA GELECEK BİZİM OLACAK”

Yönetimde yenilikçilik ve değişimin önemine dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Doç. Dr. Hasan Ali Çiçek, son yıllarda gelişen teknolojik şartlarla beraber bu iki unsurun daha önemli hale geldiğini belirtti. Her işletmenin kendi özelliğine, üretim biçimine ve sektöre uygun yeni çözüm ve arayışlar bulmanın yönetim danışmanları için ayrı bir görev olduğunu belirten Doç Dr. Çiçek, “Kalite, verimlilik ve memnuniyetler bir yanda etik değerler bir yanda duruyor. Toplumsal sorumluluk bilinci içinde çevre hassasiyetleri ve diğer olması gerekenleri yan yana getirmek bir bütünlük içerisinde görmek bu faaliyetlerin en doğru olanıdır. 2023 vizyonu Cumhuriyetimizin 100′ üncü yıl ufkunu ortaya koyan bir hedef. Dolayısıyla bu hedef doğrultusunda da yeni iş modelleriyle ülkemizin geleceğini ve yönetim anlayışını yeniden gözden geçirmek, işletmelerimizin geleceğine dair yeni ufuklar açacak adımlar atmak gereklidir. Ülkemizin kalkınması, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması yeni iş modelleri ve yönetim anlayışlarını hayata geçirmekle mümkün olacaktır” diye konuştu.

Yenilikçi ve iyileştirmeye yönelik hareketler yapılmadığı taktirde işletmelerin geleceğinden bahsetmenin mümkün olmayacağını dile getiren Doç. Dr. Çiçek, “Bakanlık olarak işletmelerin sorunlarını her zaman kendi sorunumuz gibi görüyoruz ve bu sorunların çözümü konusunda yardımcı olmak için çalışıyoruz. Geçmişe baktığımızda değil ancak ileriye baktığımızda gelecek bizim olacaktır” dedi.

 

“İŞLETMELER TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK FİRMALARIYLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI”

 

Etkinlikte “Türkiye’nin KOBİ’lerini geliştirme modeli” başlıklı bir sunum yapan YDD Başkanı Zeynep Tura, “İşletmelerin kendi içlerinde bir çalışma yapmaları ve ihtiyaçlarını tespit etmeleri gerekiyor.  Bu genellikle tek başına yapılması zor bir planlama. Bu yüzden biz danışmanlarla birlikte çalışmalarını öneriyoruz. Danışmanlarla beraber kendilerine bir yol haritası çizip, bir strateji belirleyip daha sonra bu değişikliği nasıl gerçekleştireceklerini ortaya çıkarmaları gerekiyor. O arada teknolojinin kullanılması olmazsa olmazlardan biri. O nedenle işletmelerin artık teknolojiyle iç içe olması lazım. Bunun için de işletmeler, teknoloji ve danışmanlık firmaları ile işbirliği içinde bu yolculuğu sürdürmeli” diye konuştu.

“TAKİP SİSTEMİ KURULMALI”

 

Verilen desteklerin, teşviklerin doğru kullanılmaması noktasında yaşanan problemlere değinen Tura, “En önemli problem verilen desteklerin takip edilmiyor olması. Desteğin hibe olarak verilmesinden sonra herhangi bir geri dönüş veya yansıma takip edilmiyor. İşletmelerin bu destekleri nasıl ve nerede kullandıklarını, gerçekten ihtiyaçları olup olmadığını bilmek çok mümkün değil. Bunun için takip mekanizmalarının, performans değerlendirme sistemlerinin kurulması ve bağımsız raporlamanın yapılması lazım. Bu destekler bir kişinin istemesi ile değil ülkenin kalkınma planları kapsamında veriliyor. Sonuçta bunların hepsinin geri dönüp stratejik kalkınma planında ne kadar işe yaradığının ölçülebiliyor olması lazım” dedi.

 

“100 HİBEDEN SADECE 5’İ FAYDALI DÖNÜYOR”

 

Verilen her 100 hibeden yaklaşık 5 tanesinin faydalı olarak geri döndüğünü söyleyen Tura, “Bu işletmeler verilen hibeyi gerçekten anlamlı bir şekilde kullanıyorlar. Geri kalan yüzde 95’i çarçur oluyor diyebilirim. O yüzden işletmelere bu destekleri yaparken çok iyi bir kaynak planlaması yapılması lazım. Hangi sebeplerle desteklerin kullanılacağının da çok iyi ölçülmesi lazım” diyerek sözlerini noktaladı.

 

“YÖNETİM STRATEJİLERİ İŞLETMELERİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖRDÜR”

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, “Yönetim stratejileri işletmeler için çok önemli bir faktördür. Her işletmenin özelliğine göre uygun hazırlanacak stratejiler ve bu stratejilere göre çalışma ortamları oluşturulması, karlılık, istihdam oranları gibi rakamlara da pozitif etki sağlayacaktır“dedi.

 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SOSYAL KALKINMA BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ”

 

Sürdürülebilir kalkınma konusunda konuşan Un South South Co. Bölge Direktörü Edem Bakhshish, “Sürdürülebilir kalkınma, mevcut neslin ihtiyacını gelecek nesillerin haklarını elinden almadan karşılamak anlamına geliyor. Günümüzde karbondioksit emisyonları artıyor. Enerji kullanımı ve su ihtiyacı artıyor. Tüm bunlara çözüm bulmak zorundayız. Eğer böyle devam ederse dünya nüfusu 2050 yılında 9 milyar olacak ve gıda güvencesi gibi konular çok daha önemli hale gelecek. 2000 yılında yoksullukla mücadele, istihdam gibi sosyal kalkınma konuları ön plandaydı. 2015 yılından itibaren ise sürdürülebilir kalkınma daha ön plana çıktı. Oysa bu iki kavram birbirinden bağımsız düşünülemez. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri tüm ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Bu konuda bütüncül düşünmeli, gezegeni birlikte korumalıyız. Bu konuda özel sektör de hızlı bir değişim yaratabilir” diye konuştu.

OTURUMLAR

“Yönetimde Yeni Stratejiler” başlıklı ilk oturum, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak moderatörlğünde gerçekleşti. Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca, Lexmark Int.CEEMEA Genel Müdürü Sinan Emon ve Toray International Türkiye CEO’su Alper Ensari tarafından bugünün ve geleceğin yönetim modelleri ve kurumların yönetim anlayışlardaki değişimler değerlendirildi.

 

Moderatörlüğünü  Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan’ın yaptığı  Dijital Ekonomiye Dönüşüm panelinde Workcube Topluluk Lideri Ömer Turhan, Kültür Üniversitesi’nden Prof.Sinan Alçın ve Wayne Clarke yer aldılar. Panelde Kobi’lerin yeni yönetim stratejileri ve değişen yönetim açıları değerlendirildi. Büyüme için gereken yeni stratejiler, dijital ekonomi ile beraber, Dijital dönüşüme yapılan yatırımın iş süreçlerindeki etkileri ele alındı.

 

Global Ekonomiye Göre Yenilikçi Finans Yönetimi başlıklı panelde, Dr.Rüştü Bozkurt moderatölüğünde EBRD’den Serpil Çetinçift, ekonomist Arda Tunca ve BUBA’dan Lale Bakşi, Türkiye’de üretime dayalı ekonomiye geçişte, Kobi’lerin yeri, aynı zamanda gelişen ve sürdürülebilir yapılar kurmaları için finansal yönetim unsurlarında yapılması gereken değişimler masaya yatırıldı.

 

Zirvenin son oturumu olan “Değişen müşteri beklentilerine göre yeni pazarlama stratejileri oluşturmak” konulu oturumda, yazar Mehmet Kızıltaş, Kuzey Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İzzet Bozkurt ve 2015 JCI Dünya Başkanı İsmail Haznedar değişen pazarlama modelleri ve müşterilerin beklentileri üzerinde görüşlerini paylaştılar.

 

DEVAM EDECEK FAALİYETLER

Zirvede değinilen ve tüm katılımcıların beğendiği ana başlıklar üzerinde, Eylül ayından itibaren geniş katılımlı çalışma grupları oluşturularak özel sektör ve kamuya yönelik “white paper” çıktılı çalıştaylar düzenlenecek.

 

Management Forum Türkiye, her sene yenilenen içeriği ile devam edecek.