Pazarlama40

Yönetim Danışmanları için Pazarlama 4.0

 

Eğitimin Amacı

 

Teknolojik gelişmeler neticesinde iş yapma şekillerinin, mal ve hizmet seçim ve satın alma biçimlerinin değişmeye başlamasıyla birlikte klasik pazarlama kuram ve anlayışları da hızla değişmekte olup, hayatımıza artık dijital ve sosyal medya pazarlama kavramları girmiştir. Pazarlama yönetimi, 1.0, 2.0 ve 3.0 aşamalarından sonra Pazarlama 4.0 anlayışıyla yönetilmeye başlanmıştır.

Bu gelişmeler ışığında Pazarlama 4.0 Eğitimi, yönetim danışmanlarının gerek kendi firmaları gerekse de danışmanlık hizmeti verdikleri danışanlarına dijital ve sosyal medya pazarlama konularında daha etkili bir şekilde yardımcı olmalarını ve dijital ve sosyla medya pazarlama konularındaki genel farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin arttırılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Eğitim Başlıkları

 

 • Bilgi teknolojilerinin ve intrenetin kısa tarihçesi
 • Geleneksel Pazarlama anlayışından Pazarlama 4.0’a geçiş
 • Dijital medya; temelleri ve geleceği
 • Geleneksel müşteriden, yeni/dijital müşteriye geçiş
 • Pazarlama stratejisi ve planlaması
 • Dijital pazarlama stratejisi ve planlaması
 • Dijital pazarlama faaliyetleri
 • E-ticaret ve dijital pazarlama
 • Kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı
 • Sosyal medya uygulamaları; Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp
 • Dijital pazarlama performans ölçümleme

 

 

Eğitim Süresi :

2 gün

 

Kimler Katılmalı:

Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi konularında bilgilerini arttırmayı amaçlayan yönetim danışmanları ve yönetim danışmanı adayları.

 

Yer:

 

 

Eğitmen:

 Rıza Altuğ, YDD Üyesi

 

Katılım Ücreti*:

 

Kayıt için:

genelsekreter@ydd.org.tr     GSM: 0530-694 5649

 

*Katılım ücretine  2 öğle yemeği ve  eğitim materyali  dahildir.