Ulusal Yeterlilikler

Ulusal Yeterlilikler ve Meslek Standartları

YDD’nin MYK ile yapmış olduğu sözleşme doğrultusunda hazırlamış olduğu Yönetim Danışmanlığı Seviye-6 ve Seviye-7 Ulusal meslek Standartları 03.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de çıkan yazı ile yürürlüğe girmişti. Bir sonraki aşama olan Yönetim Danışmanlığı Mesleki Yeterlilikler (Seviye-6 ve 7) çalışmaları, halen diğer yönetim danışmanları derneklerinin de katılımları ile devam etmektedir.

 

Yürürlükteki Yönetim Danışmanlığı Ulusal Meslek Standartları:

Seviye-6 (13UMS0330-6)

Seviye-7 (13UMS0330-7)