Üniversite İş Birliği

YDD – Üniversite İşbirliği 

Kültür Üniversitesi ile Ortak Sertifika Programı

Yönetim danışmanlığı mesleğine olan ilginin yüksek öğrenim seviyesinde giderek artmasının bilinciyle hareket eden YDD, Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya gelerek lisans ve lisansüstü seviyelerde yönetim danışmanlığı ile ilgili derslerinin açılması konusunda görüş ve bilgi paylaştılar.

 

Bu doğrultuda, 2019 yılı için yapılan çalışma ile  YDD üyesi eğitimci kimliğine sahip yönetim danışmanları ile akademisyenlerin ortak sunacağı, teori ve uygulamanın buluşacağı yönetim danışmanlığı sertifika programının açılmasına karar verildi.

 

Son aşamasına gelen çalışmaların 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanmasıyla Türkiye’de ilk defa Yönetim Danışmanlığı Sertifika Programı düzenlenecek.