YDD Akademi – Zeynep Tura

Zeynep Tura, BSc, MSc, CMC

 

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olan Zeynep Tura, Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisans yapmış, 2001 ve 2009 senelerinde Harvard Business School sertifika programlarına katılmıştır. Yönetim danışmanlığı mesleğinin  uluslararası sertifikası Certified Management Consultant (CMC) belgesine sahip ilk Türk yönetim danışmanıdır.

 

25 yılı aşan iş hayatı boyunca 150’ye yakın danışmanlık projesinde danışman ve yönetici olarak görev almış, çok sayıda büyük çaplı bankacılık, bilgi teknolojileri projeleri ile Dünya Bankası, OECD, EBRD ve Avrupa Yatırım Bankası’nın uluslararası projelerinde görev almış, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması projelerini yönetmiştir. Çalışma hayatı süresince bankacılık, finans, üretim, tekstil, yatırım, sigorta, turizm, otomotiv, bilgi teknolojileri, perakendecilik, gıda ve tarım gibi çok sayıda sektörde geniş deneyime sahip olmuştur.

 

1986 yılından bugüne 1000’den fazla firma ve 4000’den fazla çalışana eğitim vermiştir. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünde “Bilgi Teknolojileri Stratejileri ve Uygulamaları” ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında “Rekabetçilik ve Küreselleşme” konulu dersler vermiştir.

 

Halen kurucu ortağı olduğu Tangram Yönetim Danışmanlık A.Ş. bünyesinde iş stratejileri geliştirme, iş-teknoloji uyumlanması, süreç yönetimi, kurumsal yapılanma, verimlilik, yenilikçilik ve değişim yönetimi konularında uygulamaya esaslı  çözümler sunmaktadır.

 

Uzmanlık konularıyla ilgili köşe yazıları ve makaleler yazan Zeynep Tura, çeşitli uluslararası kongre ve konferanslara konuşmacı olarak davet edilmektedir. OECD tarafından düzenlenen “KOBİ’ler ve Rekabetçilik” konulu yuvarlak masa konferanslarında ve çalışma gruplarında yer almıştır. Euroforum UK için “Proje Finansmanı” ve “Türkiye’de KOBİ’lerin Finansmanı” konulu dizi seminerler vermiş, KOBİ’lere yönelik rekabet stratejileri, dış ticaret ve sektörel gelişim konularını aktardığı çeşitli TV programlarına katılmıştır.

 

Yönetim Danışmanları Derneği’nin (YDD) Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Türkiye Yönetim Danışmanları Dernekleri Platformu’nun Başkanlığını yapmaktadır. ABD’de IMC-USA (American Institute of Management Consultants-Amerikan Yönetim Danışmanları Birliği) üyesidir. Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, SEDEFED Sektörel Dernekler Federasyonu ve Antika Otomobil Federasyonu yönetim kurulu üyesidir. Klasik Araç Sporları Kulübü kurucu başkanıdır.

İngilizce, Fransızca ve Norveçce bilir.