YDD’ye Üye Olmak İsteyenler İçin-eski

Üyelerimize Neler Sunuyoruz?

YDD, Türkiye’de yönetim danışmanlığı yapan kişi ve kuruluşlar için;

 • Güç birliği oluşturup mesleki etkinliği arttırmak konusunda gereken ortamı sağlar.
 • Mesleki tanım, ilke ve standartları saptayarak mesleğin bilgi, know-how, sürekli gelişim, etik ve mesleki standartlarını geliştirmek konusunda çalışarak mesleki itibarın artmasında destek olur.
 • Üyelerinin mesleki konu, çıkar ve sorunlarını üçüncü şahıslar ve yasalar karşısında temsil ederek savunur ve korur.
 • Üyeler arasında bilgi alışverişi ve mesleki koordinasyonun gelişmesine destek olur.
 • Yönetim danışmanlığı hizmeti alabilecek potansiyel danışanlar için sabit bir referans ve güvence noktası oluşturur.
 • Üyeleri için genel anlamda iş potansiyelini geliştirmek konularında çalışır.
 • Tek bir üyenin iş kapasitesine sığamayacak boyutta projelere birden çok üyenin oluşturduğu ortak kapasite ile girilebilmesini sağlar.
 • Yönetim danışmanlığı mesleğine yeni katılımları teşvik eder.
Üye Olmak İçin Tıklayınız!

İTİBAR

Yönetim Danışmanlığı Derneği’ne üye olduğunuzda, güvenilir, etik ve kararlı çalışanlardan oluşan küresel bir topluluğa da katılmış olursunuz. Bir sonraki adım olan “Sertifikalı Yönetim Danışmanı” (CMC) olduğunuzda ise, gerçek bir profesyonel olduğunuza dair bilgi, beceri, yetkinlik, bağlılık ve kabul gördüğünüzü de ulusal ve uluslararası alanda göstermiş ve kanıtlamış olursunuz.

GARANTİ

Sadece YDD üyesi olarak alabileceğiniz CMC sertifikası, üst düzey yönetim danışmanlığı yapmaya kararlı olduğunuza dair müşterilere verdiğiniz taahhüdünüzün kayıt altına alınmış bir belgesidir. Her YDD Üyesi, üyeliğe giriş ile birlikte mesleki ilkeler sözleşmesine imza atarak danışanlara ve meslekadaşlarına profesyonelliğinin teminatını vermiş olur.

PAYLAŞIM

Yönetim danışmanı olmak için önemli bir unsur; danışmanın kendi kişisel yetkinliğini ve uzmanlığını aşan konularda işbirliklerine yönelmesidir. Danışandan kendi uzmanlığının ötesine geçen bir hizmet talebi geldiği durumunda, istenen bilgi birikimine sahip danışmanları çağırarak veya tavsiye ederek profesyonelliğini gösterir. Aynı zamanda gerek kendi çevresine gerekse farklı alanlardaki meslektaşlarına iş ortamı yaratarak ekosisteme önemli katkı sağlar.

GÜÇ BİRLİĞİ

Uygun eğitimi olan, kıdemli danışmanlar tarafından iyi yönlendirilmiş ve yetiştirilmiş, kendisini sürekli geliştirmeyi hedef edinmiş, danışmanlık alanında bulunduğu pazarda profesyonel topluluğun parçası haline gelmiş bir yönetim danışmanı, projelerini kullanarak dünyayı dolaşabilir, bireyler, şirketler, endüstriler ve ülkeler üzerinde önemli pozitif etkiler bırakıp, Yönetim Danışmanlığında heyecan verici bir profesyonel kariyer sahibi olabilir!

GÜVENCE

Bir yönetim danışmanı mesleğinin, ana ve özel alanlarında bilgilerini, becerilerini ve uygulamalarını sürekli geliştirmek için kişisel bir taahhüt vermenin yanı sıra temel özelliklerde işlevsel bir yeteneğe sahip olduğunu da gösterebilmelidir. Yönetim Danışmanı önce mesleki kuruluşa üyelik ve daha sonra sertifikasyon ile bu özellik ve yeteneklerini yine ulusal ve uluslararası boyutta ifade eder.

GELİŞİM

Hızlı teknolojik gelişmeler ve değişimler, her alanda giderek daha fazla etkili olmaktadır. Ülkemizde işgücü ve girişimcilik potansiyelini performansa dönüştürebilmek için kuruluşların yönetsel bilgi ve becerilerini hızla arttırması ve güncellemesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yönetim Danışmanı bilgi düzeyinin yeterliliğini, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını, verdiği hizmetin çağdaş yöntemlere uygunluğunu meslek kuruluşuna üye olarak yapacağı paylaşımlarda diğer meslekdaşları ile kıyaslama yaparak test etme imkanı bulur.

Üyelik Çeşitleri

Asil Üye

Asil Üyelik Koşulları

 • T.C. Dernekler Yasası’na uygun ehliyet ve kriterlere sahip olmak,
 • Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından kabul edilmiş bir üniversite mezunu olmak,
 • En az iki Dernek Asil üyesi tarafından tavsiye ediliyor olmak,
 • En az beş yıl tüzel bir kuruluşta uzman ve / veya yönetici olarak çalışmış olmak,
 • Halen Derneğin Yönetim Danışmanlığı tanımına uygun faaliyette bulunmak ve en az üç yönetim danışmanlığı projesinde çalışmış olmak,
 • Yönetim Danışmanlığı faaliyeti esnasında, Yönetim Danışmanlığı Etik Yüklenimler Belgesi’ne (TMB-03) aykırı bir davranışta bulunmamış olmak,
 • Dernek Tüzük, Temel Yönetim Belgeleri, Temel Mesleki Belgeler ve Yönetim Sistemi Belgelerinin tamamını kabul ve beyan etmek.

Asil üye, Derneğin her türlü organ ve faaliyetlerinde seçme, seçilme ve katılma hakkına sahip olup Yönetim Kurulu tarafından belirlenen giriş ve yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.

Asil üye, derneğe kabulünü takiben, Sertifikalı Yönetim Danışmanı ( CMC ) Belgelendirme takvimine uygun olarak,  Yönetim Kurulu’na SYD Belgesi ( CMC ) almak üzere başvuruda bulunabilir.

Asil üye, Yönetim Danışmanlığı Kuruluşları haricinde bir kuruluşta profesyonel personel olarak çalışmaya başlaması durumunda Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir ve üyelik türü Katılımcı üye olarak değiştirilir. Üye tekrar bağımsız yönetim danışmanlığı hizmeti vermeye başlar ise üyelik türü Asil üye olarak tekrar değiştirilir ve bu durumda tekrar giriş aidatı ödemez.

Kurumsal Üye

Kurumsal Üyelik Koşulları

 • T.C. Ticari Kanunlarına uygun kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren tüzel kişilik olmak,
 • En az iki Dernek asil üyesi tarafından tavsiye edilmiş olmak,
 • Yönetim Danışmanlığı faaliyeti esnasında, Yönetim Danışmanlığı Etik Yüklenimler Belgesi’ne (TMB-03) aykırı bir davranışta bulunmamış olmak,
 • Dernek Tüzük, Temel Yönetim Belgeleri, Temel Mesleki Belgeler ve Yönetim Sistemi Belgelerinin tamamını kabul ve beyan etmek,
 • En az beş yıldır yönetim danışmanlığı uzmanlık alanlarından en az birinde faaliyet göstermek ve proje gerçekleştiriyor olmak,

Kurumsal üye, Derneğin her türlü organ ve faaliyetlerinde seçme, seçilme ve katılma hakkına sahip olabilmek için kendi bünyesinden bir kişiyi Kurumsal Yetkili olarak beyan etmek zorundadır. Kurumsal üye, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen giriş ve yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.

Kurumsal üye, derneğe kabulünü takiben, kendi danışmanlarından seçtiklerini YDD Yönetim Kurulu’na bildirerek SYD Belgesi (CMC) almak üzere başvuruda bulunabilir.

Kurumsal üye, Yönetim Danışmanlığı faaliyetlerini sonlandırıp başka bir faaliyet alanına geçerse Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir ve üyeliği askıya alınır. Kurumsal Üye tekrar bağımsız yönetim danışmanlığı hizmeti vermeye başlar ise üyelik türü Kurumsal üye olarak tekrar değiştirilir ve bu durumda tekrar giriş aidatı ödemez.

Aday Üye

Aday Üyelik Koşulları

 • T.C. Dernekler Yasası’na uygun ehliyet ve kriterlere sahip olmak,
 • Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından kabul edilmiş bir üniversite mezunu olmak,
 • En az iki Dernek asil üyesi tarafından tavsiye edilmiş olmak,
 • Yönetim Danışmanlığı faaliyeti esnasında, Yönetim Danışmanlığı Etik Yüklenimler Belgesi’ne (TMB-03) aykırı bir davranışta bulunmamış olmak,
 • Dernek Tüzük, Temel Yönetim Belgeleri, Temel Mesleki Belgeler ve Yönetim Sistemi Belgelerinin tamamını kabul ve beyan etmek,
 • Yönetim Danışmanlığı Asil üye kabul kriterlerinden 4) ve 5) maddelerinde belirlenen kriterleri yeterli düzeyde karşılayamamış olmakla birlikte halen yönetim danışmanlığını meslek olarak yürütüyor olmak ve bu konuda kendisini geliştirme aşamasında olmak.

Aday üye Derneğin her türlü faaliyetlerine katılır ancak Genel Kurul’da oy kullanamaz; Genel Kurul üyelerinin oyu ile seçilerek görev alınan organlar dışında komitelerde görev alabilir; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen giriş bağışını yapar ancak Asıl Üye statüsüne geçene kadar yıllık aidat aidatını ödeme zorunluluğu yoktur.

Aday üye, derneğe kabulünü takip eden yıldan başlamak üzere, Asil üye olmak üzere Dernek Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunabilir.

Üyelerimizle İlgili Bazı İstatistikler

 

 

YDD Üyelerimiz yönetim danışmanlığı başlığı altında yer alan birçok alt uzmanlık grubunda hizmet vermektedir. Düzenli olarak yaptığımız anket çalışması ile üyelerimizin faaliyet alanları ile ilgili bilgileri güncelliyoruz.

 

Teknoloji Danışmanlığı 0%

İK Danışmanlığı 0%

Eğitim Danışmanlığı 0%

Kalite Danışmanlığı 0%

Kurumsallaşma ve Genel Yönetim Danışmanlığı 0%

Finans ve Mali Danışmanlık 0%

*Üyelerimizin bir kısmı birden fazla başlık altında hizmet vermektedir.