BORGİP Projesinin 2. Aşama Lansmanı Yapıldı

BORGİP Projesinin 2. Aşama Lansmanı Yapıldı

31 Ekim 2017 günü, TÜSİAD ile TÜRKONFED’in hayata geçirdiği Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nin (BORGİP) pilot uygulamasına ilişkin sonuçlar ve KOBİ’lere yönelik destek mekanizmaları içeren platform, TÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Pilot çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığı, bölge Kalkınma Ajansları ve TÜRKONFED’in bölgesel federasyonlarının iş birliğiyle belirlenen bölge illerinde 1000’e yakın firma tespit edildi. Söz konusu firmaların sayısı sektör, il, ciro, çalışan sayısı gibi kırılımlar üzerinden 100’e indirildi.

Seçilen 100 firmaya YDD – Yönetim Danışmanları Derneği işbirliği ile profesyonel yönetim danışmanları tarafından yüz yüze temel ihtiyaç ve durum tespitleri analizi yapıldı.

Değerlendirmeler sonucunda 20 firma, pilot mentorluk uygulamasına dahil edildi. EMCC Türkiye ile oluşturulan mentorluk sistemi kapsamında söz konusu 20 firma mentorlarla eşleştirildi.

YDD Üyesi Danışman arkadaşlarımızdan projede değerlendirici olarak seçilenler oldu.

YDD üyesi danışman arkadaşlarımızdan aynı zamanda 2017- 2018 dönemi yönetim kurulu üyemiz Handan G Yargan, 2015 Temmuz ayında projenin Elazığ ve Diyarbakır illerindeki pilot şirketlerinden 16 adet KOBİ’yi ziyaret etti. Elazığ’da mentör eşleştirmesi için değerlendirmeye aldığı ÖZSALÇA – Beytullah Özdemir’in firması BORGİP projesi kapsamında en başarılı iki projeden biri oldu. DİMES Grup’un Mentorluğunu yapatığı ÖZSALÇA geçen iki yıl içinde Elazığ ve çevresinde gerek kendi pazar payını gerekse Mentoru olan Dimes Grubun pazar payının arttırılmasında çok başarılı oldu. Basın toplantısına projede en başarılı olan iki şirket ÖZSALÇA mentoru DİMES ile Doğan ATEŞ Elektrik ise mentörü PROSİST ile katıldı.

BORGİP Projesi dahilinde KOBİ’lere yönelik, “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” ve “Büyüyen KOBİ’ler” başlıklı seminerler de verildi. Bu kapsamda, Elâzığ ve Mersin’den 500 iş insanına temel finansman, satış ve pazarlama ve kurumsallaşma, Malatya, Hatay ve Mersin’den 450 iş insanına teknoloji ve dijitalleşme seminerleri verildi.

Hızlı ve kârlı büyümenin yolları için “6 Adım Semineri”

BORGİP kapsamında, az gelişmiş bölgelerde imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentorluk desteği sunuluyor. Mentorluktan yararlanmak istenen firmalara, Actioncoach desteği ile “6 Adım Semineri” ile hızlı ve kârlı büyümenin yolları anlatılıyor. Birebir görüşmeler sonucunda uygun firmalar seçiliyor ve seçilen firmalarla üç günlük KOBİ Patronlar Kulübü toplantıları yapılıyor. Firmalar, TÜSİAD ya da TÜRKONFED üyesi mentorlarla eşleştirilerek yönetim becerileri alanında mentorluk alma fırsatına erişiyor. Arzu eden firmalar, daha kapsamlı olarak BORGİP İş Geliştirme Mentorları Ağı’ndan da faydalanabiliyorlar.

BORGİP, az gelişmiş bölgelerde imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentorluk desteği sunuyor. TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile Türkiye’nin, öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen proje, uzun vadede Türkiye’deki tüm KOBİ’lere odaklanacak.