Herkesi Memnun Edebilir Misiniz? – Eliz Esra Şimşek

Herkesi Memnun Edebilir Misiniz? – Eliz Esra Şimşek

İş dünyası sürekli bir değişim, dönüşüm içerisinde ve rekabetin koşulları gittikçe ağırlaşıyor. Bu durum şirketlerin yönetim stratejileri üzerindeki etkisini her geçen gün biraz daha artırıyor. Geleneksel yönetim yaklaşımları yerini çok daha global çözümlere bırakıyor. Rutin operasyonlar dışında değişim yönetiminin parçası olan konuların bir proje metodolojisiyle yönetilmesi gerekiyor. Çünkü değişim süreçlerinde paydaş yönetimi daha hassas dengeler üzerinde kurulu oluyor. Daha önceki yazılarımdan “Patchwork Yönetim Yaklaşımı” nda da konunun önemine değinmiştim; “Kârlılığa ulaşma ve onu mümkün olduğunca artırma beklentisi ise ancak tüm paydaşların memnuniyetini sürdürülebilir kılmakla mümkün. Yani bir organizasyonun yaşam döngüsünde yer alan müşteri, tedarikçi, resmi kurumlar, yatırımcılar, danışmanlar ve çalışanların etkileşimini kapsayan büyük resmi çizmekle.”
Paydaşlar, bir organizasyonun hedeflerinden, politikalarından, aldığı sonuçlardan etkilenebilen veya etkileyebilen kişiler, gruplar, organizasyonlar veya sistemler olarak tanımlanıyor. Ortaklar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları, bankalar, medya ve otoriteler önemli paydaş grupları arasında sayılabilir. Etkileşim bu kadar geniş bir çerçevede gerçekleştiğinden paydaş katılımının yönetilmesi kurumsal stratejinin çok önemli bir öğesi haline geliyor.
Yazımın devamında paydaş gruplarının doğru belirlenmesi, beklentilerinin yönetilmesi ve katılım seviyelerinin iyileştirilmesi gibi konulara değindim. Keyifli okumalar…
http://hbrturkiye.com/blog/herkesi-memnun-edebilir-misiniz

Eliz Esra Şimşek, PMP®