Kurumsal Yönetim Bilmecesi – Eliz Esra Şimşek

Kurumsal Yönetim Bilmecesi – Eliz Esra Şimşek

İstanbul Ticaret Odası bu yıl yayımladığı bir haberde Dünya Bankası’nın aile şirketlerinin geleceğini tehlikede gördüğünden bahsediyor. Haberde ülkemizdeki şirketlerin yüzde 80’inin aile şirketi olduğu ve bu şirketlerin ortalama ömürlerinin 24 yıl olduğu yazıyor. Türkiye’deki her 10 aile şirketinin sadece üçünün ikinci nesile geçebildiği söyleniyor, diğerlerinin yaşam süresi kurucularının yaşam süresine bağlı olarak değişiyor.

Bu yazımda, bu ömrü uzatabilecek bir yönetim anlayışına değinmek istiyorum; “Kurumsallık”. Bu kavram bir şirketin kişilerin varlığına bağlı kalmadan faaliyetlerini sistematik bir şekilde yürütebilecek ve geliştirilebilecek yapıya sahip olması olarak tanımlanıyor. Kurumsallık böyle açık tanımı olan bir kavramken nasıl bir bilmece olabilir? Bence burada anlamakta zorlandığımız kilit bölüm “kişilerin varlığına bağlı kalmadan” şirketin varlığını sürdürebilmesi. Düşününce bir yönetici veya iş adamı için ne kadar büyük bir tehdit unsuru! Bu tanımda bence standardizasyon, entegrasyon anahtarlarının değerinden, bir şirketin devamlılığının nasıl sağlanabileceğinden bahsediliyor. “Değerli Yönetici”nin özgün ve yenilikçi fikirlerine ihtiyaç duyulmayacağından, saygınlığını kaybedeceğinden, kültürün yerle bir olacağından bahsedilmiyor… Orta düzey yöneticilerde de, üst düzeylerde de, hatta patronlarda da açıkça gördüğüm en derin kaygı bu. Bence öncelikle bu ikisi arasındaki kritik fark anlaşılmalı. Şeffaf, adil, sorumlu, hesap verebilirlik gibi ilkelerden oluşan bir yönetim anlayışı “güç savaşları” arasında kaybolmamalı.

Yazımın devamında kurumsal yönetimin yolunu açacak iki önemli anahtara değindim. Keyifli okumalar…

http://hbrturkiye.com/blog/kurumsal-yonetim-bilmecesi

Eliz Esra Şimşek, PMP®