11. Kalkınma Planı Toplantısından Notlar

11. Kalkınma Planı Toplantısından Notlar

.

2017 yılı sonunda başlayan ve 2018 Ocak ayı içinde sonlandırılan 11.Kalkınma Planı çalışmalarında Yönetim Danışmanlığı sektörü Türkiye’de ilk defa kamu nezdinde ayrı bir Sektörel Çalışma Grubu olarak nitelendirildi.

Tüm YDD üyeleri için son derece önemli olan ve mesleğimizin geleceğini şekillendirecek olan Yönetim Danışmanlığı Çalışma Grubu Toplantıları 27-28 Aralık 2017 ve 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde iki aşamada yapıldı. Toplantılara geniş bir kadro ile davet edilen YDD’nin yanısıra,  kamu kesiminden sektör ile ilgili temsilciler, uluslararası danışmanlık firmalarından temsilciler, özel sektör temsilcileri, Ege YDD, Dicle YDD, Fırat YDD, Akdeniz YDD ve Orta Anadolu YDD Başkanları katıldılar. Teknik bir problem nedeniyle toplantılara katılamayan Güneydoğu YDD ise Aralık 2017’de kurulan Türkiye Yönetim Danışmanları Dernekleri Platformu ile temsil edildi.

Toplantıların ilk bölümünde  ülkemizdeki yönetim danışmanlığı sektörünün geçmişi, sektör ile ilgili sorunlar, meslek mensuplarının yaşadığı sorunların, yönetim danışmanlığı mesleğinin mevcut durumu görüşüldü. İkinci aşamada ise sektörel ve mesleki sorunların giderilmesine yönelik olarak geliştirilmesi gereken çözümler üzerinde konuşuldu.

Bu doğrultuda, 11.Kalkınma Planı kapsamında yer almak üzere yönetim danışmanlığı sektörü politikası, 2018-2013 dönemi hedefleri ve  stratejileri ile ilgili rapor, tüm katılımcıların katkıları ile hazırlanmakta. Önümüzdeki günlerde yapacağımız kapsamlı çalıştaylar dizisi ile üyelerimizle raporu paylaşarak sektörümüz ve mesleğimizin geleceği için atmamız gereken adımları birlikte şekillendirmeyi hedefliyoruz.

 

.