Yönetim Danışmanlığı Sektörünün Geleceği ve 11. Kalkınma Planı Çalıştayı Yapıldı

Yönetim Danışmanlığı Sektörünün Geleceği ve 11. Kalkınma Planı Çalıştayı Yapıldı

 

22 Şubat gecesi mekan sponsorumuz Regus Buyaka ofisinde bir araya gelen YDD üyeleri, yönetim danışmanlığı sektörünün geleceği, kamunun değişmekte olan bakış açısı ve 11.Kalkınma Planı kapsamında ele alınan başlıklar üzerinde bilgi ve görüş paylaşma fırsatı buldular.

 

YDD’yi temsilen Çalışma Grubu’nda yer alan ve çalıştaya katılan YDD Başkanı Zeynep Tura, Genel Sekreter Handan Yargan, YK Üyesi Önder Kıratlılar ve Denetim Kurulu üyesi Mustafa Kınacı, Ankara’da gerçekleşen çalışma grubunda toplantılarında beyan ettikleri görüşlerini paylaştılar. Başkan Zeynep Tura,  YDD ve Türkiye YDD Platformu adına yaptığı sunumu paylaşarak yönetim kurulu olarak öngördükleri vizyonu ve yaşanmakta olan değişimi aktardı.

 

Gelecek 5 ve 10 yıl içinde hem dünyada hem de ülkemizde Yönetim Danışmanlığının ciddi bir değişim yaşayacağı ve tüm yönetim danışmanlarının geleceğe hazırlanması gerektiğini vurgulayan YDD Başkanı Zeynep Tura, ülkemizde yönetim danışmanlığı sektöründe yaşanan sıkıntıların 11.Kalkınma Planı’nın hayata geçirilmesi ile iyileşme sürecine gireceğini, kamunun sektöre olan bakış açısının değişmekte olduğunu ve  yerel yönetim danışmanlığı şirketlerinin önümüzdeki yıllarda kamu nezdinde daha farklı bir konuma geleceğini aktardı.

 

YDD’nin kurucu üyesi ve sektörün duayenlerinden Ali İhsan Poyraz söz alarak YDD’nin kuruluşundan bugüne yolculuğuna vurgu yaptı, yeni üyeler ve genç yönetim danışmanı adaylarını güzel bir geleceğin beklediğini belirtti. Yeni üyelerimizden gelen “YDD’ye neden üye olmalıyız?” sorusuna cevaben kendisinin bu derneğe üye olarak gerek maddi gerekse manevi çok şey kazandığını, sağlam dostluklar kurduğunu ve güçlü iş ortaklıkları geliştirerek birlikte kazanma ve gelişme imkanı bulduklarını belirtti.  Tüm katılımcıların aktif olarak görüş ve dileklerini belirtme fırsatı bulduğu toplantıda bir de yabancı konuğumuz vardı. Üyelerimizden İsmail Haznedar’ın misafiri olarak İngiltere’den aramıza katılan, eski Deloitte mensubu ve Yönetim Danışmanı olan Wayne Clarke da sektör ve YDD ile ilgili olumlu ve yapıcı önerilerini aktardı.

 

Çalıştayda yer alan üyelerimiz Ali İhsan POYRAZ,  Zeynep TURA, Önder KIRATLILAR, Handan Gümüştekin YARGAN, Bahar KAYSERİLİOĞLU, İsmail HAZNEDAR,  Emine BAŞDAĞ, Ahmet Gürkan YILDIRIM,  Mustafa KINACI, Rıza ALTUĞ’a, üye adaylarımız Uran TİRYAKİOĞLU, Derya COŞKUN, Hamza EVLİ, Cengiz GÖKDENİZ, Leyla KÖROĞLU ve Sebla SALKUR’a ve misafirimiz Wayne CLARKE’a katılımları, yönetime verdikleri destek ve yapıcı önerileri için çok teşekkür ediyoruz.

 

Çalıştay Hakkında Ön Bilgi – Duyuru İçeriği:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde kamu nezdinde ilk defa “Yönetim Danışmanlığı” başlı başına bir sektör olarak kabul edilmiş ve 11. Kalkınma Planı kapsamında “Yönetim Danışmanlığı Sektörü Çalışma Grubu” kurulmuştur.

 

27-28 Aralık 2017 ve 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde, 2 aşamada gerçekleştirilen Yönetim Danışmanlığı Çalışma Grubu toplantılarında, katılımcılar sektörün mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, ülkemizde sektörümüz için fırsatlar ve tehditler üzerinde durarak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.

 

Yönetim danışmanlığı sektörünün dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerdeki durumuna kıyasla ülkemizdeki durumu üzerinde durularak sektörün geleceği ile ilgili politika, hedef, strateji ve planlar geliştirilmiştir.

 

Yaklaşık 40 kişiden oluşan toplantılara YDD’yi temsilen Yönetim Kurulu üyeleri, Meslek ve Denetim Kurulu üyelerimiz ile Türkiye genelinde kurulmuş olan altı yönetim danışmanları derneğinden temsilciler katılmıştır. Ayrıca uluslararası danışmanlık firmalarından temsilciler, sektör ile ilgili birçok kamu kurumundan temsilciler ve özel sektör temsilcileri de toplantılarda yer almıştır. Halen 11.Kalkınma Planı’nda yer alacak olan, sektöre yönelik öneriler ve nihai rapor üzerinde çalışılmaktadır.

 

Sektörün ülkemizdeki geleceği, kamunun bakışı ve yaklaşımları ile ilgili konuları birlikte konuşmak ve geleceğe yönelik, bireyler ve meslek örgütü olarak yapmamız gerekenleri görüşmek üzere, sizleri 22 Şubat Perşembe akşamı düzenleyeceğimiz “11.Kalkınma Planı ve Sektörümüzün Geleceği” konulu çalıştaya davet ediyoruz.