YDD Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

YDD Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Yönetim Danışmanları Derneği

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

 

Tarih: 26 Mayıs 2018        Saat: 11:00-15:30

Yer: Workhaus – Büyükdere Cad. No.255, Nurol Plaza 21/A, Maslak, Sarıyer, İstanbul 

 

26 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00’de, yeterli çoğunluğun sağlanması ile, aşağıda yer alan Gündem doğrultusunda Olağan Genel Kurul başlatıldı.

 

GÜNDEM

1-Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2-Divan Heyeti’nin seçimi

3-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi

4-2017-2018 dönemi faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

5-2017-2018 dönemi gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu raporunun okunması vemüzakeresi

6-2017-2018 dönemi Meslek Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

 7-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Meslek Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

8-YDD Tüzüğünün tamamında yapılması gereken düzeltme ve önerilen değişiklikleringörüşülmesi ve karara bağlanması

9-2018-2020 döneminde görev alacak Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve MeslekKomitesi asil üyelerinin ve yedek üyelerinin seçimi

10-2018-2020 dönemi bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması

11-Dilek ve öneriler

12-Kapanış

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra Divan Heyeti seçimi yapıldı. Divan Heyeti’ne Saygun Gürpınar Başkan, Mehmet Şahan üye ve Handan Yargan yazman olarak seçildiler.

 

2017-2018 dönemine ait Faaliyet Raporu’nun Başkan Zeynep Tura tarafından okunmasından sonra sırasıyla Fahrettin Otluoğlu Meslek Kurulu raporunu ve Işıl Haberal Denetim Kurulu raporlarını okudular. Tüm kurulların faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi.

 

Tüzük değişikliği konusu görüşüldü. Mevcut tüzük 2006 yılında yapıldığı için Dernekler Kanunu’na uyumlandırılması gerektiği belirtildi ve yeni hali okunarak üyelerin görüşleri alındı. Tüzüğün yeni hali oybirliği ile onaylandı.

 

Yeni Yönetim, Denetim ve Meslek Kurulu üyelikleri ve yedek üyelikler için kapalı oy açık tasnif yolu ile seçim yapıldı. Katılan 26 kişiden 25’i oy kullandı. Tek liste ile yapılan oylamada tüm adaylar oy çokluğu ile seçildi.

 

SEÇİM SONUÇLARI

 

YDD 2018-2020 DÖNEMİ KURUL ÜYELERİ

 

YÖNETİM KURULU ASİL

Zeynep Tura

Önder Kıratlılar

Sevgi Üstündağ

İsmail Haznedar

Celal Seçkin

Mustafa Kınacı

Müge Balkış

 

YÖNETİM KURULU YEDEK

Rıza Altuğ

Ömer Avcı

A. Gürkan Yıldırım

Başak Kitapçı

Cengiz Gökdeniz

 

DENETİM KURULU ASİL

Işıl Haberal

Abdül Kadir Erkan

Mehmet Otrar

 

DENETİM KURULU YEDEK

Fikret Özdemir

Turgut Aydıncan

Murat Yalnızoğlu

 

MESLEK KOMİTESİ ASİL

Fahrettin Otluoğlu

Sevim Çavdarlı

Cengiz Gürleyik

 

MESLEK KOMİTESİ YEDEK

Aysun Gürpınar

İsa Ateş

Ergün Gültekin

Olağan Genel Kurul Açılışı
Divan Heyeti seçildi
Faaliyet Raporu sunumu
Meslek Kurulu raporu okundu
Denetim Kurulu Raporu okundu
Yeni üyelerimiz kendilerini tanıttılar