Stratejik Düşünmek – Sevgi Üstündağ

Stratejik Düşünmek – Sevgi Üstündağ

Stratejik Düşünme Nedir?

Stratejik Düşünmek; geleceğin zihinsel resmini oluşturmak için kişinin kullandığı beceri seti ve zihinsel alışkanlığıdır. 

Stratejik Düşünme; bilgi, gözlem ve deneyimler  hakkında düzenli ve sistematik soru sorma sürecidir.  Kuruma veya kurum içindeki bölümlere veya kurum içindeki çalışanlara, çevredeki eğilimlere, olaylara, koşullara ve gelişmelere bakmanın sistematik bir yoludur. Stratejik planlama ve Vizyon oluşturma gibi faaliyetlerden  farklıdır.

Stratejik düşündüğünüzde, kafanızı günlük işlerinizden kaldırırsınız ve içinde bulunduğunuz büyük resme odaklanırsınız. Şirketinizdeki ve sektörünüzde işlerin nasıl yürüdüğü hakkında sorular sorar ve mevcut varsayımları cesurca sorgularsınız. Stratejik Düşünme, çalışmalarınıza “büyük resim” perspektifinden yaklaşmanızı sağlar. 

Stratejik Düşünme;  doğruluğu onaylama, bağlantıyı kurma ve değerlendirme, çıkarımların mantığını ve bilginin öğrettiği ana dersleri anlama becerisi gibi birçok “kritik düşünme” becerisini içerir.

Stratejik Düşünmenin odak noktası bireydir. Sadece tek bir gelecek değil birden fazla gelecek seçeneklerini öngörmeyi, olasılıkları anlamayı sağlayan yaratıcı kapasiteyi içerir. Bir kurumdaki bireyler stratejik düşünme becerilerini kullandığında, bir bütün olarak kurum gelişir.

Stratejik Düşünme Yetkinlikleri 

  • Sistemik  Bakış Açısı :  Problemlerimizi nasıl yarattığımızı incelemek, büyük resmi görebilmek ve mevcut yapının performansı nasıl etkilediğini tanımlamaktır.Karmaşık bir problemin neden oluştuğunu ve neden devam ettiğini tam olarak anlamanın yolu, bütünü ilgilendiren kısmı anlamaktır. Geleneksel  Yaklaşım sistemi küçük bölümlere ayırarak anlamaya çalışır, Sistemik Bakış Açısı ise sistem içindeki birçok etkileşimi hesaba katar.
  • Zaman İçinde Düşünebilmek : Geçmişi, bugünü ve geleceği akılda tutma ve daha iyi karar verme yeteneği. Günümüz durumlarını geçmişin ışığında göz önüne alabiliriz, bu bize  muhakememizi geliştirmede önemli bir katkı sağlar. Aynı zamanda şimdiki durumlara dayanarak geleceğe dair senaryolar çıkarabiliriz. 
  • Hem yaratıcı hem de eleştirel düşünceyi, strateji oluşturma sürecine dahil edebilmek
  • Disiplinli ve planlı bir şekilde bilgileri inceleyerek yorumlama, bilginin doğruluğu ve uygunluğu ile ilgili hüküm verme kültürüne sahip olmak

Organizasyonların faaliyet gösterdiği pazarlarda; değişen ekonomik ve politik iklimler, demografik değişimler, hükümetlerin getirdiği kısıtlamalar, rekabetçi atılımlar, teknolojik yenilikler, kültürel trendler ve sektörel normlar sürekli değişmektedir. Stratejik düşünme; organizasyonların ortama uyum sağlaması ve değişime tepki vermesi için en güçlü yöntemdir.

Stratejik düşünür için ilk adım, durumla ilgili görüşleri ve bakış açılarının sayısını ve türünü genişletmektir. Mevcut durumda neler olduğuna, ne anlama geldiğine ve ne yapılabileceğine karar vermek çok önemlidir. Göz önüne aldığımız bilgi doğru ve mantıklı mı? Eğer önemli bir kararı bu “gerçeklerden” bir tanesinin üzerine kuracaksak bu bilgiler gerçekten doğrumu? Aynı zamanda kontrol etmemiz gereken sadece doğrululuk değil, mantığa da anlamamız gereklidir. Bu bilgi sistemlerle, organizasyonel hedefler ve amaçlarla da bağlantılı mı?

 

Sevgi Üstündağ, YDD YK Üyesi ve Genel Sekreter