ICMCI Başkanından Covid-19 Yazısı

ICMCI Başkanından Covid-19 Yazısı

Sevgili Meslektaşlarım,

Çalkantılı bir zamandan geçiyoruz. ICMCI Kurulu adına, siz ve üyelerinizin COVID-19’un küresel yayılımının belirsizliği ile başa çıkmanızı diliyorum. 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü küresel bir salgın ilan etti. Bu nadiren yaşadığımız bir durum ve ilk kez bir Korona virüsü salgını yaşanmakta.

Doğru ve yararlı bilgi edinmek için referans olması açısından, aşağıdaki linkte bulacağınız bildiri, BM Genel Müdürü’nün pandemiyi ilan ettiği basın toplantısındaki konuşmanın metnidir.

 

 

Bu metinden ve yaptığım tüm okumalardan çıkarımda bulunduğum en önemli şey, bu virüsün dünya nüfusunun önemli bir kısmına, belki de çoğunluğuna bulaşacağı. Bu bir pandeminin/salgının doğasıdır. Halk sağlığı yetkilileri ve hükümetlerimizin işi, sağlık hizmetlerinin tıkanmaması için bu başlangıcı geciktirmek ve kontrol etmektir. Birçok yayında atıfta bulunulan kavram “eğriyi düzleştirme” olarak bilinir. İşte internette birçok yerde gördüğüm bir grafik.

Hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için adımlar atan yetkililerimize destek olmalıyız. Bu çekilen sıkıntıların, salgından etkilenen topluluklar üzerinde ilerisi için büyük bir olumlu etkisi olacaktır.

İkinci çıkarımım, ekonomilerimizin kesintiye uğrayacağı konusunda artık bir soru kalmayacağı. Elbette, bu kesintilerin etki derecesi ve zamanlaması değişecektir, ancak asıl sorun tam da buradadır. Yönetim danışmanları olarak, meslektaşlarımızla iş birliği yapmayı ve müşterilerimize elimizden gelen en iyi şekilde yardım etmeyi kendimize görev edinmeliyiz.

Kanıtlanmış stratejiler henüz mevcut değildir, ancak Çin ve Güney Kore’deki salgının zirveye ulaşmasıyla cesaretlenebiliriz. En azından bir sonu olacağını biliyoruz. Bu yüzden, kendi adımıza ve müşterilerimiz için; kısa vadede hayatta kalabilmek için gereken 30, 60 ve 90 günlük stratejileri düşünelim, böylece iyileşme dönemi için hazırlıklı olmalıyız.

Pandeminin sebep olacağı ekonomik etki de bilinmiyor. Pandemi yenildiğinde, küresel ekonomi canlanacak mı? Ekonomik toparlanmanın gecikeceği veya daha da kötüsü küresel bir durgunluğun tetiklenebileceği ihtimaline hazır olmalıyız.

Ve tüm bunların arka planında, Endüstri 4.0’ı, hizmetlerin artan dijitalleşmesini ve işin otomasyonunu unutamayız. Yönetim danışmanları olarak, kendi hizmet değerimiz için bu trendin önünde olmalıyız. Aynı zamanda, müşterilerimizi de bu konularda destekleyebilmeliyiz.

Salgın sanal toplantıların önemine ışık tuttu. Yüz yüze çalışmak yerine uzaktan iş yapmanın piyasada kabulünün giderek hızlanacağına inanıyorum. Hem meslektaş olarak iş birliğimizde hem de müşterilerimizle yaptığımız işte bu konuda da lider olalım.

Yönetim danışmanları olarak güvenilir danışman olmanın onur ve imtiyazına sahibiz. Bu konular hakkında bizi bilgilendirmenizle ICMCI olarak, başarınızda sizi desteklemek için, sizin adınıza çalışmaya devam edeceğiz.

Dwight W. Mihalicz, CMC
Yönetim Kurulu Başkanı
International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI)