YDD Koronavirüs Günlükleri-1

YDD Koronavirüs Günlükleri-1

COVID19 KRİZİNDE ŞİRKETLERE YENİ BAKIŞ AÇILARI YARATABİLECEK BİLGİ VE YÖNTEMLER

 

Covid19 salgını, bugüne kadar yaşanan tüm krizlerin önüne geçerek, birçok şirketin kepenk indirmesine ya da işini yavaşlatmasına sebep oldu. Hızlı tüketim başta olmak üzere birkaç şanslı sektör dışında ülkemizde duran ticari faaliyetlerin iş sahiplerini zorladığı bu dönemde, Yönetim Danışmanları Derneği olarak yolunuza ışık tutabilecek bazı bilgi ve yöntemleri paylaşmak istiyoruz.

Kriz dönemleri şirketleri tehdit ve belirsizliklerle karşı karşıya getirirken, aynı krizlerin fırsatları da beraberinde getirdiğini unutmamak gerekiyor.

1. STOCKDALE PARADOKSU: Mevcut durumun en acımasız gerçeklerini masaya yatırırken, karşı karşıya olunan güçlüklere karşı sonunda tekrar başarıya ulaşılacağına dair yıkılmaz bir inanç beslemektir.

Bakış açılarını bu tanıma doğru çevirebilen şirketlerin zor günlerden güçlü çıktıkları aşikardır. Cevap aramak yerine, daha da derin sorular sorarak tüm yaşanabileceklerle yüzleşebilmek ve bunu ekiplerle tartışabilme cesaretine sahip olabilmek, her şirketin zor günlere verdiği standart tepkinin dışındadır. Dolayısıyla kriz sonrası getirdiği sonuçlarda farklı olacak ve rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Krize rağmen inancı koruyabilme paradoksunu sahiplenebilmek için, iş sahipleri aşağıdaki 3 önemli konunun kesiştiği alanı tespit etmelidir.

2. LİDERLİK ETKİSİ: Beklenmedik bir zamanda yakalayan ve durmaya mecbur bırakan salgını kontrol edebilmek ve yarattığı etkilerden uzak durabilmek mümkün değil. Zor dönemlerde Liderlik Etkisi, kendi etki alanında yapılabileceklerle ilerleme gücünü temsil ediyor. Bu dönemde şirketlerin yöneticilerini, çalışanlarını kendi kontrol edebilecekleri alanlara odaklanmalarını sağlama yönünde liderlik becerilerini ortaya çıkartmalılardır.

3. İŞVEREN MARKA DEĞERİ: Günümüzde şirketlerin marka değerleri, piyasa içindeki konumlarının ötesinde, çalışanlarda yarattıkları algıları ile de ölçülüyor. Kriz dönemlerinde düşük maliyete geçmek bir strateji olsa da bu kararı işten çıkartma, işten ücretsiz uzaklaştırma gibi çalışanı etkileyecek uygulamalarla yapan şirketler, sonraki günlerde telafisi çok zor olabilecek itibar yönetimini gözden kaçırmamalıdır.

4. İLİŞKİ AĞI: Kriz dönemleri ilişki ağını güçlendirmek için kullanabilecek ideal zamanlardır. Müşteri sadakatini devam ettirmek için uygulanan stratejilerin yanında, müşteri olmayan potansiyel kitle ile iletişim kurmak ve iş ortaklarıyla yeni temaslar ihmal edilmemelidir. Bu konuda yazılan en iyi kitaplardan biri olan ASLA YALNIZ YEME iletişim ağını güçlendirmek adına güçlü bir kaynaktır.

5. STRATEJİLERİ GÖZDEN GEÇİRMEK: Mevcut stratejilerin gözden geçirilmesi, yeni stratejiler için “beyin fırtınası” organizasyonların kriz dönemi öncelikler listesindedir. Stratejileri değerlendirirken ve revize ederken, yeni iş dünyası trendlerini odağa almak, önemli araç ve şablonları kullanmak, kolaylaştırıcı etki yapmaktadır.

  • ÖRNEK: Müşteri Deneyimi Yaşatmak

Müşteriye ürün ve hizmetleri deneyimletme başarı oranı nedir? Motosiklet satan birçok firma varken, Harley Davidson kulüp deneyimi ile lider konuma geçmesi çok yerinde bir örnektir. Satış yapmaktan öte, markayı birleşme noktası haline getirerek, müşteri bağlılığı ile fark yaratmıştır. Her markanın büyüme ve var olma stratejileri içine alması zorunlu olan bu konuyu, kriz döneminde değerlendirmesi önemli bir fırsat olacaktır.

  • ÖRNEK: Ürün Azaltma Stratejisi

Yalınlık gündemi içinde “ürün çeşitliliğini gözden geçirmek” için doğru zaman olabilir. Unilever, geçmişte bu stratejiyi uygulayarak, sahip olduğu birçok ürün içerisinde yalnızca 2 üründe 1 milyon dolar üzerinde ciroyu elde ederken, odaklandığı 14 ürünün tümünde bu ciroyu yakalayarak bir başarıya imza atmıştır. Covid19 krizi sonrası için ürün çeşitliliğini değerlendirerek yalınlaşmak şirketlerin değerlendirecekleri uygun bir stratejidir.

İş dünyasını ve çalışanları derinden etkileyen Covid-19 pandemi krizini, sağlıkla ve en az etkiyle, en kısa sürede atlatmayı diliyoruz.

 

YDD Yönetim Kurulu

#EvdeKal   #YalnizDegilsin